Litt av hvert

Bestillerforum skal nå begynne å høre etter

Foto: Geir Mogen/NTNU

Nytilsatt fagdirektør i Helse Midt-Norge, Björn Gustafsson, har fra årsskiftet akslet børen som leder av Bestillerforum. I et intervju med Dagens Medisin sier han at han gleder seg til å ta fatt på en spennende og viktig jobb, som bygger på samarbeid og en god dialog med alle involverte aktører; både pasienter, leverandører og dem som skal jobbe med dette ute i helsetjenesten. På den måten har han lovet at viktige stemmer skal høres bedre.

Vi i redaksjonen ser frem til at det blir mulig å snakke med innestemme når man møter fagdirektører og at vi altså samtidig skal bli hørt. Vi har tidligere hatt en mistanke om at vi blir hørt i smug, for eksempel da Bestillerforum snudde etter et møte med virkeligheten, og faktisk etablerte én fast plass til en brukerrepresentant. Dette skjedde «bare» ett år etter at de møtte en vegg av argumentasjon for at det var det eneste riktige å gjøre. Bruk­er-medvirkning er fortsatt og uforståelig nok oppskrytt blant mange byråkrater, det er jo de aller færreste som har doktorgrader blant pasientene. Til tross for det så er det altså både bevist at beslutninger blir best og satt krav til at «ingen beslutning om meg – uten meg» skal være førende.

Vi i redaksjonen forventer at denne medbestemmelsen også får reelt innhold utover å være med på å bestemme hvilket avføringsmiddel pasienter skal bruke før koloskopi, men enda viktigere når vi berører livsforlengende behandlinger. Fra velinformert hold har vi fått vite at det lever ca. 2, 7 millioner mennesker i Norge som har gjennomsnittlig IQ eller høyere, og at det er mange pasienter med god utdannelse og evne til å tenke, tilgjengelig for å fylle mange plasser innenfor brukermedvirkning. Nå som Bestillerforum skal begynne å høre etter, så vil det neppe mangle på gode råd og sterke meninger fra dem som kjenner hvor skoen trykker, eller som står med en fot i graven og den andre på et bananskall. De vet nemlig mye om ting som mange andre ikke gjør. Med samarbeidsfokus er det faktisk mulig å komme i mål med gode løsninger og ikke minst oppnå forståelse for at det noen ganger blir et nei når pasientene ønsker et ja. Redaksjonen håper at også Beslutningsforum tar opp i seg dette med å høre etter, da kan det faktisk ende opp med å bli skikkelig bra.