Kreftbehandling

All.Can Norge er etablert

Hjernesvulstforeningen har sammen med tre andre frivillige organisasjoner og to legemiddelselskaper gått sammen om å lansere All.Can Norge.

Rolf J. Ledal

All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

All.Can Norges styringsgruppe består av Cecilie Bråthen fra Lungekreftforeningen, Erik Hansen fra CarciNor, Lars Bestum (bildet) fra Hjernesvulstforeningen, Helle Aanesen fra Aktiv mot kreft, Margaret Brusletto fra Bristol Myers Squibb Norge og Therese Bohne fra Roche Norge. Vi er selvsagt glade for at vår egen leder Lars er med i styringsgruppen og tar tak i viktige områder av kreftomsorgen. Lars trekker frem at All.Can Norge er et initiativ som veldig godt kompletterer vårt øvrige arbeid. I All.Can Norge får vi en arena til å diskutere helhetlig pasientbehandling og pasientivaretakelse sammen i et bredere forum, med representanter fra både de frivillige organisasjoner og industrien. I tillegg har All.Can Norge et internasjonalt perspektiv og en moderorganisasjon i ryggen.

Foto: Privat

All.Can international er en ideell organisasjon og målet er ganske enkelt å forbedre kreftbehandlingen med fokus på det som er viktig for pasientene. All.Can er etablert med hovedsete i Brussel og er representert i 15 land over hele verden. Fra 2017 har All.Can utviklet seg til å bli et internasjonalt initiativ bestående av en rekke interessenter innen bekjempelse av kreft, både fra industrien, helsepersonell og de frivillige organisasjonene. Utgangspunktet er å bidra til å styrke arbeidet med å identifisere og synliggjøre hvordan det er mulig å optimalisere kreftomsorgen. Målet er å fremme effektivitet og forbedring i kreftomsorgen og at pasienten alltid skal være kjernen i arbeidet. Dette er et arbeid som kommer i tillegg til alt det gode som blir gjort fra pasientorganisasjonene, så All.Can blir ingen «konkurrent», mer et supplement.

All.Can Norge lanserer to hovedområder hvor de ønsker at politikere og helsevesen øker innsatsen – for å gjøre kreftbehandlingen bedre og mer effektiv for norske pasienter:

Prehabilitering

  • Prehabilitering handler om å bruke tiden fra diagnosetidspunkt til behandlingsstart best mulig, sammen med pasienten.

  • Pasienter som er fysisk og mentalt best mulig forberedt før behandlingen starter får bedre behandlingsresultat og raskere rehabilitering etter behandling.

  • Trening, kostholdsveiledning, røykeslutt og kunnskap om behandlingsforløp bør tas inn som del av prehabiliteringen.

Trygg utskrivning

  • Alle kreftpasienter som skrives ut må få en tydelig beskrivelse av sin individuelle oppfølging og vei videre i helsevesenet.

  • Kontaktpersoner, oppfølgingsplaner og rettigheter må legges frem som en del av utskrivningen. Det må være tydelig hva pasienten selv er ansvarlig for å følge opp – og hva som vil bli fulgt opp av andre ressurspersoner.

  • All.Can Norge ønsker en raskere avklaring og konkretisering ifm. arbeidet med «Pakkeforløp, kreftpasienter hjem».

  • All.Can ønsker at ordningen med kreftkoordinator skal utvikles og videreføres som en del av det offentlige oppfølgingsansvaret.