Hjernevulstforeningen

Sommerstengt sekretariat

Illustrasjon: Colourbox

Sekretariatet holder stengt i perioden 27. juni til 2. august. I den perioden vil ikke telefon være betjent og det kan ikke påregnes at post vil bli besvart.

Trenger du kontakt med en likeperson, så finner du kontaktinformasjon til en del av våre likepersoner på hjernesvulst.no. Du kan også sende en e-post til likeperson@hjernesvulst.no.

Sekretariatet ønsker alle en god sommer og håper at myggen ikke biter, men at fisken biter desto mer, is og mineralvann holder seg kalde mens utetemperaturen holder seg varm, gode opplevelser blir mange og at feriepengene strekker til mye moro!