Hjernevulstforeningen

Stilling ledig

Hjernesvulstforeningen har behov for en organisasjonssekretær i 50 prosent stilling. Pga foreningens økonomi og muligheten for å hjelpe noen med nedsatt funksjonsevne ut i arbeidslivet, er det ønskelig at det for stillingsinnehaver kan inngås avtale med NAV om lønnstilskudd.

Arbeidsoppgavene som organisasjonssekretær vil i stort dreie seg om å motta henvendelser over telefon og besvare disse, holde à jour vårt medlemsregister, være referent på hovedstyre- og landsmøter, og ellers ta unna oppdukkende oppgaver.

Hjernesvulstforeningen har kontor i Dronningens gate 16 i Oslo, og det er også mulig med hjemmekontor i deler av arbeidstiden. Hjernesvulstforeningen bruker Microsoft 365, skybaserte tjenester og mobil sentralbordløsning fra Telenor. For å kunne komme i betraktning til stillingen er det nødvendig med gode datakunnskaper innenfor Windows 10, Office-pakken og læringskompetanse for å kunne bruke våre andre dataprogrammer på en effektiv måte.

Vi tilbyr lønn og pensjon etter avtale, deltagelse på faglige aktiviteter og en av landets mest meningsfylte stillinger.

For flere opplysninger, ta kontakt med generalsekretær Rolf J. Ledal på rolf.ledal@hjernesvulst.no.