Nytt fra regionene

Midt-Norge

Vi hadde årsmøte på Vardesentret i Trondheim den 25. februar 2020.

Det nye styret består av:

  • Leder Merethe Bue

  • Nestleder/sekretær Trond Jære (ny)

  • Kasserer/ vara Mette Sofie Håkonsen (ny)

  • Styremedlemmer Marit Arstad Schiefloe, Anne Marie Kalseth og Janne Emma Risvik (ny)

  • Vara er Tommy Torseth (ny) og Lillian Bigseth (ny)

Takk til de som gikk ut av det forrige styret.

Pga. koronatiden vi er inne i nå, har vi ikke fått til å ha fysiske styremøter. Men vi har møttes og pratet, og hatt møte på nett. Tre styremøter har vi hatt, og etter planen skal vi ha siste nettmøte før sommeren i juni.

Trond, Emma og Merethe var våre representanter på landsmøtet. Det gikk smertefritt med ca. 25 deltagere fra alle regionlag og hovedstyret, fikk vi til å stemme og velge, så vi kan si at det gikk veldig bra. Ønsker de nye der velkommen.

Vi håper dere alle er friske og raske, og ønsker dere alle i vårt langstrakte land.

God sommer.

Hilsen oss i styret Midt-Norge