Kongress

First World Summit of Brain Tumour Patient Advocates

Hjernesvulstforeningens internasjonalt ansvarlige Hallstein Gravråk deltok 18 –20. nov. 2013 på den første verdenskongressen for kontaktgrupper for hjernesvulstrammede.

Møtet var organisert av IBTA (International Brain Tumour Alliance) og ble holdt i Lafayette, California. Det var ca. 70 deltagere, de aller fleste kom fra USA, Canada og Storbritannia. Noen europeiske representanter var også til stede, deriblant tre personer fra Skandinavia.

Møtet omhandlet alle aspekter av unngåelse, diagnose og behandling av hjernetumor, derunder «individbasert» medisin, og genetisk profilering av tumoren som i sin tur kan bidra til riktig diagnose og sikre en optimal oppfølging.

Hallstein Gravråk deltok på møtet i en undergruppe som skulle se på forholdet til andre hjernetumorpasientgrupper, kreftkontrollorganisasjoner og nevrologimiljøer.