Leder

Gratulerer så mye med dagen!

For fem år siden var det noen ildsjeler som samlet seg på Mastemyr utenfor Oslo, for å lage en Hjernesvulstforening. Et fantastisk initiativ som nå er blitt fem år og ca. 850 medlemmer større. Vi takker dere som tok dette initiativet og gratulerer oss selv med femårsdagen!

Pål Kjeldsen

Leder Hjernesvulstforeningen

Styreleder Pål Kjeldsen på stand i Trekanten Senter i Asker.

For to år siden sa jeg ja til å bli leder i en forening med i underkant av 300 medlemmer og et beskjedent aktivitetsnivå, som er naturlig for en nystartet forening. Som nyvalgt leder hadde jeg ambisjoner om å øke medlemstallet, gjøre Hjernesvulstforeningen synlig og sette likepersontjenesten vår på kartet.

Vi har nå ca. 880 medlemmer, driftsbudsjett på ca. 2,6 mill, har gjennomført det landsomfattende seminaret «En lysere hverdag, når det sitter i hodet», økt vår stab med likepersoner til ca. 30 med mer, med mer.

I all beskjedenhet tør jeg påstå at vi har lykkes på mange områder. Slikt kommer ikke av seg selv. Noen i styret har fulltidsjobber, mens andre er fulltidsuføre. Jeg vil få rette en stor takk til styret for det arbeidet som er nedlagt, ikke minst det siste året!

Det var historien, nå må vi se fremover! Utfordringene er mange. Vi skal jobbe med å farge de røde tallene fra årsregnskapet i 2013 til blå i 2014–2015. Mye av aktivitetene vi har hatt har kostet foreningen penger. Disse vil betale seg tilbake over en to til tre års periode, men utgiftene måtte vi ta i 2013.

Det jobbes på mange plan i vår forening, ikke minst på lokallagsplan. Lokalt engasjement er viktig, og kan kun skapes av dere selv. Noen barnesykdommer har vi hatt, men slikt er jo også naturlig.

Vi har klart de første fem årene med bravur, nå ligger det mange fine år foran oss. Mulighetene er mange, vi må bare finne ut av de og gripe de. Det kommer mange etter oss som skal høste av vårt arbeid!

Ha en fin årskonferanse og en god bursdagsfeiring.