Nytt fra regionene

Besøk og omvisning på Munchmuseet 29. september 2022

Hjernesvulstforeningen Sør-Øst inviterte medlemmer på omvisning på det nye Munchmuseet i Oslo, noe som var meget populært og 18 medlemmer benyttet anledningen.

Det finnes rundt 28 000 arbeider etter Munch og han er trolig en av verdens mest produktive bildekunstnere, men alt dette er heldigvis ikke utstilt i Munchmuseet.

Vi ble møtt av en kunsthistoriker og vi begynte turen med et verk som handlet om Død som tilhører utstillingen «Uendelig». Edvard Munch var jo en litt tungsindig kunstner og mye handler om hans egen verden – hans ideer, hans arbeidsprosesser, og de dypt menneskelige problemstillingene han var opptatt av, og som fortsatt berører mennesker i dag.

Videre fikk vi oppleve rikdommen i Munchs kunstnerskap og hans utrettelige vilje til eksperimentering og nyskapning.

Etter «Uendelig» førte guiden oss til utstillingen «Monumental» i en spesialbygget sal som strekker seg over to etasjer. Her opplevde vi noen av de største maleriene Edvard Munch noensinne laget. Disse enorme kunstverkene er versjoner av motiver Munch utviklet til Universitetet i Oslos nye aula i forbindelse med 100-årsjubileet i 1911.

Deretter fikk vi fri tilgang til hele museet og avsluttet besøket med en tur opp i Skybar i 13. etasje til forfriskninger.