Hjernesvulstforeningen
Nye filmer:

Skriblefilm og Livet med hjernesvulst

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen har denne høsten laget to nye filmer. Den ene er en to minutter lang skriblefilm om vårt tilbud til pasienter og pårørende. Her treffer du «Ivar» som er en typisk mann som opplever forandringer. Denne er allerede lansert før bladet gikk i trykken.

Den andre filmen er lengre og med i aller høyeste grad ekte mennesker. Nevropsykolog Daniel Løke er i samtale med to erfarne hjernesvulstpasienter. Cecilie Hansen og Tore Christensen har mange års erfaring med det å leve med hjernesvulst og å gjennomgå behandling av alle typer. Det å mestre livet med hjernesvulst er krevende, og gjennom denne filmen som etter planene lanseres rett før jul, vil det være fokus på nettopp det å leve et liv som kronisk syk.

Hjernesvulstforeningen ønsker å satse mer på bruk av filmer i informasjonsarbeidet. Er det spesielle tema som du ønsker vi skal ta for oss, send oss en melding til media@hjernesvulst.no.