Hjernesvulstforeningen

HSF Ung

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen ønsker å forsterke tilbudet til de under 35 i foreningen, og ønsker kontakt med yngre medlemmer for å få svar på to spørsmål:

  • Er det et behov for en ungdomsgruppe i Hjernesvulstforeningen?

  • Er det noen som har lyst og tid til å bidra?

Det vil i løpet av desember legges ut en åpen spørreundersøkelse, som også sendes ut til alle medlemmene, for å få loddet stemningen for et eget tilbud til barn og unge som pasienter eller pårørende.

Underveis i arbeidet med å forsterke tilbudet er det nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe med dette. De som er med i denne arbeidsgruppen er: Bjørn Kevin Davenport, Elisabeth Sandvik, Mariann Gamst Aasnes og Elizabeth Ledal (sekretær).

Vær vennlig å svare på spørreundersøkelsen når den blir offentliggjort – sammen skaper vi nye muligheter!

  • Likepersoner med erfaring som unge pårørende: Elisabeth Sandvik og Marianne Sandvik.