Nytt fra regionene

To dager med læring og moro for regionlagene

Vennskap, gode samtaler, læring, mestring og moro preget kurset for tillitsvalgte og ansatte som var samlet for et lunsj til lunsj-kurs på Gardermoen siste helgen i august.

Vi opplever flere kan bli reserverte når styrearbeid og lokallagsarbeid er tema, men er det noe å være engstelig for?

Nei, er svaret fra de fleste som har engasjert seg i frivillig arbeid, tvert imot sier flere som gjennom å være tillitsvalgt opplever godt og givende fellesskap med nye bekjente.

I Hjernesvulstforeningen legger vi lista lavt og gir rom for at vi har ulike muligheter og energi. Noe av det som oppleves når vi samles er et godt og trygt fellesskap med god stemning, samtaler og moro.

På dette kurset var vi totalt 16 som rettet fokuset mot ulike gjøremål som regionlagene har i løpet av året. Vi snakket om planlegging, årshjul, økonomi og finansiering i tillegg til øvelser i bruk av ulike dataverktøy som forenkler styrearbeidet. Uansett gode hjelpemidler er aktiviteter og tilbud til medlemmene det viktigste i regionlagenes arbeid og som det brukes mest tid på.

Har du lyst til å høre mer om hva som skjer i regionlagene så ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinfo for Regionlagene:

Vi håper våre medlemmer skal merke at vi bryr oss og vi skal strekke oss for å tilby gode og varierte tilbud 😊