Kurs

Lærings- og mestringssenteret OUS

Rolf J. Ledal

Det sitter i hodet-kursene er populære blant hjernesvulstpasienter og deres pårørende. Dette er imidlertid ikke de eneste kursene som de arrangerer. Gjennom året har de også kurs med tema som f.eks. fatigue, og helse og mestring, under og etter kreftbehandling.

Disse kursene er beregnet for deg som er ny eller har levd en liten periode med sykdommen, og dine pårørende. Alle datoer for kursene i 2023 er ennå ikke klare, men det er klart at det allerede 8.–9. februar er klart for et fatiguekurs. Ved å sende en e-post til Lmskkt@ous-hf.no vil du kunne få flere opplysninger om kursene som er under planlegging. Disse kursene er en viktig del av spesialisthelsetjenestens oppgaver, og det er kun egenandel på slike kurs. Tilskudd til reise, kost og overnatting kan også være aktuelt, om du har lang reisevei.