Leder

Travel høst og snart jul…

Pål Oraug

Styreleder, Hjernesvulstforeningen

I løpet av høsten har Hjernesvulstforeningen vært aktive på mange fronter. Vi har deltatt på flere konferanser, foredrag og seminarer, holdt kurs og presentasjoner om foreningen og ikke minst svart ut og gitt innspill i hele seks budsjetthøringer på Stortinget. Dette arbeidet er ikke så lett å fange opp og henge med på blant alle oss medlemmer, deriblant meg. Men jeg må fremheve at sekretariatet i foreningen gjør en enorm innsats og er utrolig flinke på å følge med og påpeke og kreve forbedringer for de fleste komiteer og budsjettområder som berører våre medlemmers interesse. Store innstramminger gjøres og det er mange viktige budsjettposter, ikke minst i helse- og omsorgssektoren. Det er sterkt beklagelig at syke og svake blir salderingsposter i statsbudsjettet for å holde tritt med en inflasjonsfrykt som jeg personlig mener er noe overdrevet. Klar tale er viktig for forbedring. Våre innspill ligger ute på våre hjemmesider for allment innsyn.

I slutten av oktober ble det arrangert aktivitetshelg for barn og unge rammede og pårørende på Gardermoen. Arrangementet ble arrangert av hovedforeningen sammen med regionlag Sør-Øst. For oss i foreningen er det viktig å få til aktiviteter med de yngste. En aktiv helg med blant annet skyting med gevær og flyvning i vindtunnel ble en forglemmelig helg for alle deltagerne. Vi er nå godt i gang å planlegge et tilsvarende arrangement i 2023 så følg med på Facebook og i Hjerne Det! fremover for mer informasjon!

Nylig var styret og ledere fra regionlagene samlet på opplæringssamling i Bergen. Før samlingen fikk noen av oss også en orientering fra forskere ved Haukeland Universitetssykehus om pågående forskning og studier på hjernekreft der. Veldig inspirerende var det å dele våre erfaringer og møte disse engasjerte forskere som gir oss tro og håp om å knekke noen flere av de mange kreftnøttene fremover. Helgen bar videre preg av å planlegge mye av aktivitetene for neste år. Vi jobbet også med å legge veien videre for å utvikle foreningen. Takk for super innsats av våre dyktige styremedlemmer, sekretariat og ledere fra regionlagene for en inspirerende og givende helg!

Vi nærmer oss i skrivende stund slutten av året 2022. Det ble nok et spesielt år… dessverre sterkt preget av krig, invasjon, aggresjon, resesjon, krympflasjon med tilhørende depresjon… men, vi satser nå på mer tro, håp og kjærlighet i 2023. For neste år, da er det mye spennende som skjer! Allerede 13. februar planlegger vi en temadag på Kreftforeningens Vitensenter i Oslo. Her er tanken å arrangere et interessepolitisk møte med fokus på forskning og behandling av hjernesvulster med politisk debatt i skjønn harmoni med stort engasjement og høy temperatur i salen. Jeg ber dere holde av dagen og komme inn og dele engasjementet vårt og krav om mer forskning og økt og forbedret individuell behandling av hjernekreftpasienter! Dette er megaviktig! Jeg ber dere også allerede nå holde av datoen 5.–7. mai for den årlige Mestringskonferansen til Hjernesvulstforeningen, også i år arrangerer vi den i Gardermoenområdet og målet er stappfull sal med nettopp deg til stede!

Til slutt vil jeg bare å ønske alle en velsignet julehøytid, en god jul og et riktig godt nytt år! Love U All!