Hjernevulstforeningen

Høstens kurstilbud

Høstens kurstilbud er dessverre preget av at det er mye vi ennå ikke vet om en eventuell oppblussing av covid-19.

Noen har avlyst kurs og andre lyser ut kurs for å i hvert fall registrere interesserte og så får heller en avlysning komme på et senere tidspunkt.

Det vi vet så langt er at det planlegges med kurs i Oslo og på Montebellosenteret. Hjernesvulstforeningen planlegger også pårørendesamling og mestringskurs for menn, men disse er ennå ikke tidfestet, da en bestilling av hotell krever at vi vet mer om hvilke behov vi vil ha opp mot avstand mellom deltagerne og andre forhold relatert til smittevern.

Kurs 38a-20 Hjernesvulst Livsmestringskurs «Kreft-hva nå?» (Trinn 1)

Tid: 18.–25. september (7 dager)

Sted: Montebellosenteret

Kurs for deg som har høygradig hjernesvulst (grad 3-4) og dine pårørende

Tid: 24. og 25. september 2020

Sted: Vardesenteret, Radiumhospitalet

Kurs for deg med hypofysesvulst og dine pårørende

Tid: 29. og 30. oktober 2020

Tid: Rikshospitalet

Kurs for deg som har eller har hatt lavgradig hjernesvulst (grad 1–2) og dine pårørende

Tid: 10. og 11. desember 2020

Sted: Vardesenteret, Radiumhospitalet

Husk at du må melde deg på hvert enkelt kurs hos de som er arrangør.
Se mer om kursene på hjernesvulst.no.