Nytt fra regionene

Uten frivillige ville vi ikke hatt noen hjernesvulstforening

Trond Jære

Kreative ideer popper opp og legges i årshjulet.

Trond Jære

En gang i året møtes frivillige tillitsvalgte fra regionlagene sammen med sekretariatet på Gardermoen til opplæring. For å gjøre styrearbeidet og driften av foreningen så enkelt og bra som mulig møtes vi for oppdatering og erfaringsutvikling. Opplæring i bruk av verktøy for planlegging og drift gjør styrearbeidet både enklere og ikke minst mer givende og moro.

Foreningens fem regionlag er: Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Øst, Rogaland og Vest.

Kursdeltagere og sekretariatet.

Trond Jære

På kurset var alle regionlagene representert og dette gir i tillegg til kursets faglige påfyll også en nyttig erfaringsutveksling på tvers av regionene.

Like viktig som det som skjer i kursrommet er det sosiale fellesskapet med hyggelig samvær. Det gode fellesskapet hvor nye kontakter knyttes er verdifullt og settes tydelig pris på av deltagerne.

Har du lyst til å melde deg som frivillig så ta gjerne kontakt med oss for en prat!

Vi sees neste år.