Nye metoder

Gliom og epilepsi

Anette Storstein

PhD, overlege, leder av Hjernerådet

Kristin M. Knudsen-Baas

Nevrolog,PhD stipendiat, Universitetet i Bergen

Illustrasjon: Colourbox

Epileptiske anfall på grunn av gliom er vanligere ved lav svulstgrad enn ved høy svulstgrad. Operasjon, stråling og cellegift kan alle også være behandling av epilepsi, og i tillegg har vi medisiner som virker anfallsforebyggende. Overlevelse for personer med gliom er lengre ved lav svulstgrad enn ved grad IV, glioblastom. Det har vært diskutert om det å ha epilepsi eller å behandles med enkelte typer anfallsforebyggende medisin kan forlenge overlevelsen ved glioblastom. Ved hjelp av informasjon fra Kreftregisteret og Reseptregisteret, to gode helseregistre i Norge, undersøkte vi akkurat dette. Denne studien kunne ikke påvise endret overlevelse ved glioblastom hverken fra å ha epilepsi behandlet med anfallsforebyggende medisin eller fra de mest brukte anfallsforebyggende medisinene.

Plager med angst og depresjon er viktig å fange opp for å forbedre livskvalitet. Vi undersøkte risikofaktorer for å bli behandlet med medisiner for angst og depresjon etter å ha fått diagnosen gliom. Også i denne studien var det informasjon fra Kreftregisteret og Reseptregisteret som ble undersøkt, og denne gang også for personer med grad II-III gliom. Etter bruk av den anfallsforebyggende medisinen levetiracetam (Keppra) var det høyere risiko for å bli behandlet med medisiner for angst ved grad II-III gliom. Studien kan ikke besvare om denne sammenhengen skyldtes bivirkninger fra levetiracetam eller om sammenhengen har andre årsaker. Levetiracetam er fremdeles førstevalg som forebyggende behandling av epileptiske anfall ved gliom, men det viktig å være klar over at der er en sammenheng med behandling for angst. Det kan tenkes at personer med angstplager har større risiko for å få forverrede angstplager med levetiracetam.

Langvarige epileptiske anfall kalles «status epilepticus» og forkortes SE. Dersom ett epileptisk anfall ikke stopper opp, og heller ikke anfallsstansende medisin hjelper, skjer videre behandling oftest på sykehus. I en pågående studie for personer med gliom og epilepsi ved Haukeland Universitetssykehus og Førde Sentralsjukehus, var SE i flest tilfeller forbundet med høyere svulstgrad, altså omvendt av epileptiske anfall generelt. SE på grunn av gliom var ikke vanskeligere å stanse enn SE av andre årsaker med behandling gitt etter faste retningslinjer. SE var heller ikke vanskeligere å stanse med standard behandling når årsaken til SE var ny svulstvekst. Samme behandling av SE anbefales dermed uansett årsak.

Gjennom disse tre studiene har vi fått mer kunnskap om behandlingen av epileptiske anfall hos personer med gliom i Norge. Studiene inngår i ett innlevert doktorgradsarbeid med veiledere PhD/overlege Anette M. Storstein, Professor Nils Erik Gilhus, Professor Bernt A. Engelsen og PhD/overlege Jone Furlund Owe ved Nevrologisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Studiene ble publisert i medisinske tidsskrifter 2016–2018:

Does the choice of antiepileptic drug affect survival in glioblastoma patients?

Knudsen-Baas KM, Engeland A, Gilhus NE, Storstein A, Owe JF.

J Neurooncol. 2016 Sep;129(3):461-9. Epub 2016 Jul 4.

https://doi.org/10.1007/s11060-016-2191-0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27377653

Antiepileptic and psychiatric medication in a nationwide cohort of patients with glioma WHO grade II-IV

Knudsen-Baas KM, Johannesen TB, Myklebust TÅ, Aarseth JH, Owe JF, Gilhus NE, Storstein AM. J Neurooncol. 2018 Dec;140(3):739-748. Epub 2018 Nov 23.

https://doi.org/10.1007/s11060-018-03007-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30471051

Status epilepticus secondary to glioma

Knudsen-Baas KM, Power KN, Engelsen BA, Hegrestad SE, Gilhus NE, Storstein A.Seizure. 2016 Aug;40:76-80. Epub 2016 Jun 23.

https://doi.org/10.1016/j.seizure.2016.06.013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27367838