Nytt fra regionene

Midt-Norge

Det sies at tiden flyr når man har det gøy og da må vi ha hatt det veldig gøy for sannelig min hatt er det ikke plutselig blitt 2017! På selveste alle hjertens dag avholdt vi årsmøte på Vardesenteret på St.Olavs Hospital, og sitter da med et styre som ser nokså uendret ut da både Mette og Merethe tok gjenvalg. Renate Hestad ønsket å gå ut av styret utenom valgår, og Astrid Fånes ble valgt inn i hennes sted. Så da består styret fra og med 14. februar 2017 av Merethe Finstad, Mette Krogstad, Terje Dypdal, Astrid Dypdal, Astrid Fånes og undertegnede; Sølvi Skarra Kvitnes.

Møtereferatet og signerte sakspapirer sendes ut så snart vi har alle signaturene i boks.

På tapetet for 2017 er det verdt å merke seg følgende datoer:

  • 28. april – 7. mai: hvor det jobbes med å få til flere Hjernesvulstuke-arrangementer i vår region.

  • 07. juli: sommermedlemsmøte på revyfestivalen, Høylandet

  • 15. september: medlemsmøte i Ålesund

  • 24. november: julemedlemsmøte i Trondheim

  • 25. november: julemesse i Trondheim

Så prøver vi å få gjennomført arrangementer i alle tre fylkene i 2017. Igjen; kom gjerne med ønsker om hva dere ønsker av tilbud!

I forbindelse med vårt nye, og veldig mye bedre, medlemssystem skal vi prøve å få gjennomført en oppdatering av medlemsinformasjonen som ligger inne. Så da vil vi i styret i Midt-Norge prøve å ringe rundt til alle medlemmene i regionen slik at vi kan få det så riktig som mulig. Dette er noe som på sikt vil gjøre det enklere å ha medlemsaktiviteter der vi ser at det er behov. Så i løpet av året vil alle få høre fra oss!

Så håper vi i styret å se mange av dere på arrangementene våre i år, både regionalt og sentralt!

Sølvi