Forskning

Nye løfter for genterapi av ondartete hjernesvulster

Jubayer Al Hossain disputerte 1. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Lentiviral Vector Mediated Suicide Gene Therapy for Glioblastoma Multiforme».

Ondartete hjernesvulster er en kreftform som primært oppstår i hjernen. Kreftformen er karakterisert av ukontrollert vekst av kreftceller. Glioblastoma multiforme er den mest aggressive typen og med dårlige prognoser. Ved bruk av standardbehandling, som inkluderer nevrokirurgi og stråling/kemoterapi, vil bare en av fire pasienter overleve to år etter diagnose. Det er derfor behov for en bedre behandlingsstrategi.

Forskere i KG Jebsen Brain Tumor Research Center ved Universitetet i Bergen har tidligere utviklet en ny eksperimentell behandling som er svært lovende for behandling av ondartete hjernesvulster. Denne behandlingsformen, som kalles «selvmordgenterapi» kan selektivt eliminere tumorcellene. I sitt doktorgradsarbeid har Hossain arbeidet med å forbedre denne behandlingsformen. Ved bruk av dyremodell viser han at forlenget bruk av stoffet valganciclovir i forbindelse med genterapien kan øke effekten av behandlingen sammenlignet med ganciclovir som er stoffet som har vært brukt tidligere. Hossain har videre gjennomført et toksisitetseksperiment på dyr. Slik viser han at behandlingen ikke er toksisk for hjernen.

Studien konkluderer med at genterapi-protokoll gir svært lovende resultater og at denne behandlingsformen vil være et godt alternativ for fremtidig behandling av ondartete hjernesvulster.

Personalia

Jubayer Al Hossain (f. 1985) er opprinnelig fra Bangladesh. Han har en mastergrad i biotechnology & Protein Science fra Universitetet i Oulu, Finland. Doktorgradsarbeidet utgår fra Avdeling for Patologi ved Haukeland Universitetssjukehus og KG Jebsen Brain Tumor Research Center, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor II Hrvoje Miletic og medveileder professor Rolf Bjerkvig.