Forskning

Nye bruksområder for gammel medisin

Rolf J. Ledal

Hjemme på kjøkkenbenken har jeg stående noen forskjellige flasker. Oppvaskmiddel, eddik og olje, for å nevne tre av dem. Dette er nok noe de fleste av oss har stående, og enten alene eller sammen bruker vi disse til mye forskjellig. Olje og eddik kan blandes sammen og være basis i en dressing til salaten. Eddik og oppvaskmiddel kan blandes og være et kraftig rengjøringsmiddel for de skitne fugene mellom flisene i dusjen. Sammen gjør de altså en bedre jobb enn hver for seg i mange sammenhenger.

Det samme er også tilfelle innenfor medisin, viser nyere forskning. Sulfasalazine hjelper ikke bare mot auto-immune sykdommer i ledd og fordøyelsessystemet. Kreftceller er avhengige av antioksidantene for å overleve etter strålebehandlingen. Sulfasalazine bidrar til å senke nivået på disse antioksidantene i kroppen. Forsøk på celler har vist at de som behandles først med Sulfasalazine og deretter med stråling, har høyere dødelighet enn de som bare ble behandlet med en av delene. Forsøkene ble så gjentatt på rotter med hjernekreft, hvor resultatene gjentok seg. Basert på de positive resultatene planlegges det nå med klinisk utprøving av Sulfasalazine på en gruppe pasienter med hjernekreft.

Valganciclovir sammen med Bevacizumab ser ut til å gi økt overlevelse for glioblastompasienter som får gjenvekst. Valganciclovir angriper Cytomegaloviruset som mange er infisert av, og som ser ut til å spille en betydelig rolle når det kommer til sjansene for langtidsoverlevelse for glioblastompasienter. Foreløpig er det ikke utført studier på større grupper, så det fremstår som vanskelig å få fullstendig klarhet i sammenhenger, men det er flere grupper av forskere som mener å se en synergistisk effekt etter gjentatte forsøk. Valganciclovir brukes også på enkelte glioblastompasienter i Norge.

Cannabinoider har i lange tider vært brukt som naturmedisiner og som rusmiddel, nå kommer det forskjellige former for cannabinoider som har medisinsk effekt innenfor smertelindring, betennelsesdemping og bekjempelse av kreft. Cannabinoider som er i handelen i Norge er så langt bare munnsprayen Sativex og den nylig godkjente Bedrocan, som må importeres fra Nederland. Begge disse medikamentene inneholder Tetrahydrocannabinol (THC), som er den psykoaktive komponenten i cannabis, sammen med Cannabinol (CBD). Muligheten for å utvikle psykoser er tilstede i betydelig grad ved inntak av THC, mens det som i mange land selges som CBD-olje skal være uten THC og velegnet til lindring av smerte og kvalme. CBD-olje er foreløpig ikke tillatt solgt i Norge, den rammes av narkotikalovgivningen.

Kroppens endocannabinoide system som ble oppdaget på 1990-tallet er vårt indre system med reseptorer som gjør at THC og CBD har virkning på kroppen. Dette systemet har reseptorer både i det sentrale og det perifere nervesystemet. På slutten av 1990-tallet søkte det amerikanske helsedepartementet om patent på bruken av ikke-psykoaktive cannabinoider til behandling av sykdommer relatert til oksidativt stress, auto-immune og nevrologiske sykdommer.