Behandling

Ventetiden er verst

Rolf J. Ledal

Det er vel knapt noen med hjernesvulst som ikke kjenner til kribling og uro når det nærmer seg tiden for ny MR-undersøkelse. Plutselig kryper sykdommen et hakk nærmere hverdagen, igjen, og dagen blir ikke den samme før undersøkelsen er gjennomført og svar mottatt.

Hvordan er det så med svaret fra MR-undersøkelsen? Når kommer dette og på hvilken måte? Her er det store forskjeller ute og går. Noen får svaret samme dag, noen får svar via helsenorge.no og andre venter i dager og uker på å få radiologens, og de andre legenes, vurdering av toppetasjens medisinske tilstand. Foreløpig er det ikke noe standardisert krav til svartid i forbindelse med slike undersøkelser. I mange tilfeller er det heller ikke ønskelig at pasienten skal motta svaret uten at det er i samtale med legen og man kan ha en diskusjon rundt resultatet av undersøkelsen, og hva det innebærer for pasienten.

For de som lever med hjernesvulst, kommer det fort til at livet til stadighet settes på vent i forbindelse med slike undersøkelser. Selv om det ender med gode resultater, føler mange seg som en dødsdømt fange som venter på å få sin søknad om benådning behandlet, mens man venter på radiologens vurdering.

Hjernesvulstforeningen er opptatt av at krav til kvalitet og hurtighet skal være ivaretatt i fm slike undersøkelser. Basert på de mange historiene vi får høre, er det dessverre slik at det er forbedringspotensial innen begge disse områdene. Hva dette skyldes, er vi ikke sikre på. Det er heller ikke vår oppgave å forsøke å løse utfordringene som helseforetakene måtte ha. Vår oppgave er i dette henseende å fokusere på hva vi mener er rimelige og tilstrekkelige krav til kvalitet og hurtighet, og formulere dette til tydelige krav til de som styrer spesialisthelsetjenesten.

Hjernesvulstforeningen krever på vegne av våre medlemmer at alle som skal følges opp med rutinemessige MR-undersøkelser skal få sine undersøkelser til rett tid. Er det tremånedersintervaller, så er det tremånedersintervaller. Kreft tar ikke ferie, den kan være svært så aktiv og i løpet av en ekstra måned kan svulster vokse mye.

Undersøkelser skal så fremt det er fysisk mulig, foretas ved samme sted og i samme MR-maskin som tidligere, for å sikre best mulig sammenligningsgrunnlag på bildene. Radiologene skal være så mange og ha så god tid til å gjøre jobben, at det ikke går mer enn to dager fra MR-undersøkelsen til resultatene er klare.

Spesialister som følger opp pasienter poliklinisk skal ha tilstrekkelig med polikliniske timer tilgjengelig. Konsultasjon med spesialist og fremleggelse av resultatet av undersøkelsene skal skje innen tre dager etter MR-undersøkelse.

Gjennom helsenorge.no må det etableres en tjeneste som fungerer på samme måte som Skype, pasient og lege må kunne se bilder sammen og diskutere resultater og videre behandling.

Pasienter skal ha tilgang til sine bilder i sin elektroniske pasientjournal på helsenorge.no senest samme dag som konsultasjon skjer.

Helseminister Bent Høie, tar du utfordringen og rydder opp i ventetider på MR-undersøkelser og resultater?