Nytt fra regionene

Region Vest på plass

Interesserte årsmøtedeltakere fulgte godt med.

Som en fugl Føniks har det regionale leddet på Vestlandet reist seg igjen, og 24. februar var det årsmøte og åpent medlemsmøte ved Grand Hotel Terminus i Bergen.

Tidligere regionlag Nord-Vest har nå fått navnet region Vest og dekker i utgangspunktet hele Vestland fylke. Når det gjelder tilhørighet for medlemmene i de sydligste delene av Vestland fylke er det en mulighet for at de kan velge å være medlemmer i Rogaland, da det er kortere vei til Haugesund og aktiviteter der. Det nyvalgte styret for region Vest er: Annika Lindy Sheard (leder) og Sandra Sigurjonsdottir, Kjell Thomassen og Ingrid Lid Nordø som alle er styremedlemmer. Styret vil konstituere seg selv og fordele øvrige roller ved første anledning. Nye vedtekter ble også vedtatt, som alt annet enstemmig og ved akklamasjon.

Sammen med årsmøtet var det også orientering fra dr.med. Dorota Goplen ved Haukeland universitetssjukehus om Bortezomib-studien, Kreftforeningens avdelingskontor i Bergen, leder og nestleder i HSF Rogaland samt prof. dr.med. Rolf Bjerkvig fra Universitetet i Bergen/Norsk Hjernekreftnettverk.

Bjerkvig orienterte om hjernekreftnettverket og om den såkalte PFP-teknologien som vi jobber for å få på plass i Norge. Dette vil medføre at det vil være mulig å dyrke frem små organoider, kopier av hjernesvulsten, og analysere hvilken av de tilgjengelige kreftmedisinene som vil ha størst effekt i behandling av hjernesvulsten. Dette vil være et stort fremskritt i behandlingen som i dag stort sett baserer seg på standardprotokoller som handler om å prøve og se om det virker ved neste MR-undersøkelse. Deltagerne på møtet var enige om at det er uforståelig at Norge skal henge etter i utviklingen og at dette er utstyr som koster så lite og er til så stor nytte at det ikke må være mulig for det offentlige å si nei til slikt utstyr.

Det nye styret med Annika (f.v.), Sandra, Ingrid og Kjell.