Leder

Normalisert hverdag!

Pål Oraug

Styreleder, Hjernesvulstforeningen

Et nytt år er i gang og jeg ser lysglimt, håp og motivasjon til en normalisert hverdag!

Det har vært en rolig start på året før Verdens Kreftdag ble arrangert 4. februar i regi av Kreftforeningen. Flere i Hjernesvulstforeningen sitt hovedstyre bidro aktivt og på en utmerket måte i planleggingen og gjennomføringen, sammen med de andre pasientforeningene. I år som er Frivillighetens år var det de frivillige som var tema, og på selve dagen var det en digital konferanse. Hjernesvulstforeningen fikk gjennom arrangementet fremmet vårt likepersonsarbeid og frivillighetsarbeid både via videopresentasjoner og lokale medieoppslag. Det applauderes!

En av grunnpilarene i Hjernesvulstforeningen sitt medlemsarbeid er nettopp frivillighetsarbeid i form av lokalt engasjement i regionlagene og hovedstyret, samt ikke minst vårt fantastisk viktige likepersonarbeid som opp mot 30 personer i foreningen bistår med. Så takk til alle dere frivillig engasjerte i foreningen vår som stiller opp for hverandre og medlemmene våre på en så utrolig fantastisk måte!

Den 24. februar så ble det arrangert ekstraordinært årsmøte i HSF region Vest (tidligere HSF avd. Nord-Vest). Regionlaget har vært ute av søkelyset noen år før et nytt styre ble konstituert og navnebyttet ble vedtatt. Det var utrolig inspirerende å delta på dette årsmøtet og hilse på det nye styret som består av Annika Lindy Sheard, Sandra Sigurjonsdottir, Ingrid Lid Nordø og Kjell Thomassen. Vi ønsker dere lykke til og håper medlemsmassen i Vest setter pris på ny aktivitet i regionen! ☺

Krafttak mot Kreft er et årlig arrangement som Kreftforeningen har sentralt. Over 20 000 bøssebærere har i starten av mars gått rundt og samlet inn penger til årets aksjon som går til «Kreft med spredning». Det som kanskje ikke mange vet i vår forening er at hjernemetastaser, dvs. sekundære hjernesvulster som oppstår i andre organer og sprer seg til hjernen er en svært tallrik gruppe. Rundt 2500 nye tilfeller sprer seg til hjernen hvert år fra andre organer! ☹ Poenget mitt med å nevne dette er at hjernesvulster er så mye mer enn vi som har fått primærsvulster i hjernen. Svulst og kreft i hodet omfatter så mange flere enn vi umiddelbart hører om, og underbygger behovet for økt forskning på hjernesvulster, kreft med spredning og kreft generelt nå!

Fremover bør det nevnes at det helgen 1.–3. april så blir det på nytt etterlengtet likepersonskurs og en samling for erfarne likepersoner i foreningen. Dette blir etterfulgt av en meget aktiv mai med en intern markering av vår dag i Frivillighetens år med en fagdag og utenfor Stortinget den 2. mai. Landsmøte arrangeres fredag 6. mai på Gardermoen, tett etterfulgt av en mestringskonferanse 6.–8. mai samme sted. Påmelding til mestringskonferansen finner dere på våre hjemmesider og link via Facebook. Vi lanserer også vårt nye mestringstilbud med første samling helgen 20.–22. mai, på Kløfta.

Personlig ser jeg nå frem til et mer normalisert år hvor vi alle kan møtes, samt kose og klemme hverandre igjen uten å bekymre oss for basilusker og virus som går rundt og lusker!

Carpe Diem!