Forskning

Forskere fra BORTEM-17 og Hjernesvulstforeningen treffes ved årsmøte

Torsdag 24. februar 2022 var det ekstraordinært årsmøte for re-stiftelse av regionlaget for Hjernesvulstforeningen i Vestland fylke, en organisasjon for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende. Vi er ledere av den norske, forskningsinitierte kliniske studien BORTEM-17, en landsdekkende studie for pasienter med residiv glioblastom med umetylert MGMT, en pasientgruppe med svært dårlig prognose. Hjernesvulstforeningen har brukermedvirkning i vår studie, og for å formidle studien og bli kjent med pasienter og pårørende, deltok vi på dette årsmøtet. Onkolog dr. Dorota Goplen (bildet) presenterte BORTEM-17 studien for foreningen, viste resultater og svarte på spørsmål. I tillegg deltok seniorforsker Mohummad Aminur Rahman, ph.d.-stipendiat Victoria Arnesen og masterstudentene Susina Sunthar og Mia Kristin Sandnes Nilsen. Å få møte og diskutere forskning med pasientene av sykdommen er en enorm motivator, som også bidrar med å fremme videre utvikling av nye, effektive behandlingsmetoder. Slike fora gir en gyllen mulighet for forskere å formidle studier som BORTEM-17 som fokuserer på bekjempelse av hjernesvulster til en pasientgruppe som kan være aktuell for å delta.

Vi takker Hjernesvulstforeningen for deres støtte og videre samarbeid!