Hjernesvulstforeningen

Mestring – Hjerne Det!

Rolf J. Ledal

Hjernesvulstforeningen har fått støtte fra Stiftelsen Dam til å utvikle og gjennomføre et nytt mestringstilbud for langtidsoverlevere med hjernesvulst.

Dette blir et unikt tilbud rettet mot de som har gjennomgått mestringskurs tidligere og er et opplegg som vil bli tilpasset og justert etter hvert som samlingene gjennomføres. De som deltar får således også muligheten til å være med på å lage et best mulig og tilpasset opplegg, da det som kjent ikke er slik at mennesker med hjernesvulster er en ensartet gruppe.

Mestring – Hjerne det! skal gå videre i læringen for et bedre og lengre liv, og basere seg på et likepersonsopplegg som gjør at deltakerne er sammen med andre med diagnosen og som selv kjenner til hvordan livet med hjernesvulst oppleves og leves. Det vil være delt opp i tre deler som gjennomføres 21.–22. mai, 15.–16. oktober og siste del 22.–23. april 2023. For de med lang reisevei blir det fremmøte dagen før, slik at man er klar og opplagt til samlingene starter. Mestringstilbudet blir lagt opp med litt forarbeid/forberedelser for den enkelte deltaker. Under de tre samlingene er det økter i samlet gruppe og i mindre grupper. Maksimalt antall deltagere er 25, og det er en målsetting at det er de samme som skal delta gjennom hele perioden med tre samlinger.

Vi har valgt Lily Country Club (LCC) ved Miklagard golfbane ved Kløfta som sted for gjennomføring av samlingene. LCC ligger sentralt til og det er gode forbindelser med tog og fly, for den som har et stykke reisevei. Siden Stiftelsen Dam har gitt økonomisk støtte til dette, er det en lav egenandel på kr 200,– pr. samling. Reise, kost og losji dekkes for deltakerne. Alkoholholdig drikke som den enkelte måtte ønske til maten på samlingene må selvsagt dekkes av den enkelte, som vanlig på våre arrangementer. LCC har gode fasiliteter og tilbud av avslapning og spaaktiviteter som man kan benytte seg av. Ta gjerne med badetøy, det er innendørs basseng, badstue, tyrkisk dampbad og varme/kalde kulper. Utendørs kan man gå seg en tur, med eller uten golfkøller. En skikkelig ramme for avslapning i tillegg til det faglige innholdet vil gi et mestringstilbud som man ikke finner andre steder.

Innholdet på samlingene vil være basert på noe innledende foredrag, men også med mange samtaler i plenum og grupper. Kommunikasjon og ferdigheter innenfor selvledelse vil stå sentralt. Tøffe tema som man ellers sjelden snakker om, vil bli adressert og det er derfor også et mål med de samme deltagerne på de tre samlingene. Vi skal bli bedre kjent med oss selv, våre tanker og følelser, reaksjonsmønstre og preferanser. Vi skal også fokusere på avspenningsteknikker og styrking av egenkontroll i situasjoner som stresser, for eksempel rundt de rutinemessige MR-undersøkelsene som for mange er en kilde til gjentakende angst og uro. Avsluttende bolk på hver samling blir et foredrag som skal gi oss noe med på veien hjem og til neste samling.

Siden det er begrenset antall plasser tilgjengelig, er det også slik at det fort kan bli for mange påmeldte hvis vi åpner for fri påmelding. Vi må også prøve å få en best mulig kjønns- og aldersmessig balanse i deltagergruppen. Vi vil derfor ha en litt uvanlig påmeldingsprosedyre, hvor vi ber om at de som er interesserte i å være deltagere på dette mestrings-tilbudet sender oss noen ord på kurs@hjernesvulst.no om seg selv og hvorfor de ønsker å være med. Frist for påmelding er 7. april, så får vi tid til å gå gjennom påmeldingene og eventuelt ta den tunge jobben med å plukke ut de som får plass innenfor rammen på maksimalt 25 deltagere.