Behandling

Filantroper – vi kaller på dere!

Rolf J. Ledal

Arbeidet med å bedre behandlingsmulighetene for hjernesvulstpasienter og særlig de som rammes av høygradig hjernekreft har kommet et godt stykke på vei etter at Norsk Hjernekreftnettverk ble etablert i 2021.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den store utfordringen som vi nå står overfor, er å skaffe til veie nok penger til å etablere såkalt PFP-teknologi i Norge. Til dette trenger vi at alle gode krefter forener seg. Filantroper – vi kaller derfor på dere og ber om deres hjelp!

PFP-teknologi er kort fortalt en teknologi som skal analysere effekten av forskjellige kreftmedisiner på den enkelte svulsten, og persontilpasse behandlingen slik at ikke unødig tid kastes bort og pasienten utsettes for større bivirkninger enn nødvendig. Denne teknologien er ny og lovende, og norske så vel som utenlandske eksperter har stor tro på denne teknologien. I et land som Norge hvor helsetjenesten er offentlig finansiert er det kanskje vanskelig å se for seg at ikke det offentlige også skal kjøpe inn slik teknologi. Dessverre er det slik at det er mange som ønsker seg mye, også innenfor helsevesenet, og det kan ta lang tid før en når opp i prioriteringskøen. Tid er dessverre det som hjernekreftpasienter har minst av, og da må vi hjelpe til med å få på plass teknologien og vise at den har sin berettigelse innenfor det offentlig finansierte helsevesenet.

I Hjernesvulstmai-22 er det derfor vårt mål at det skal samles inn en betydelig sum med penger for å komme et stykke på vei med PFP-teknologien. Slik det ser ut i dag vil vi trenge ca. 35 millioner kroner for å kjøpe inn slikt utstyr. Vi setter oss et mål om å samle inn en av disse millionene i løpet av mai måned i år. For å få til dette, trenger vi at filantropien vekkes i mange av oss. Så langt har det vist seg at det er slik at mange bekker små utgjør den store å, når det gjelder å finansiere kreftforskning og nye behandlingstilbud. Noen pengesterke filantroper bidrar også, men for Hjernesvulstforeningens del er det de mange små som utgjør grunnfjellet av givere. Vi er mange som løfter i lag for bedre og lengre liv. Kjenner du en som mange ville ha omtalt som «en rik onkel», uansett om det er kvinne eller mann, tips vedkommende gjerne om at Hjernesvulstforeningen har stilling ledig som filantrop og hjernesvulstfadder. Vi lover å sørge for at pengene kommer til nytte.

Filantrop

UTTALE

filantr’op

ETYMOLOGI

fra gresk filanthropos ‘menneskekjærlig’, sammensatt av filo-, se fil- og anthropos ‘menneske’

Filantrop betyr menneskevenn. En filantrop er en person som ut fra uselvisk nestekjærlighet ønsker å bedre andre menneskers kår, særlig gjennom veldedighetsarbeid. For eksempel kan en filantrop gi penger til eller bruke tid på å støtte veldedige saker eller organisasjoner. Det motsatte av filantrop er misantrop.

Kilde: SNL.no