Minneord

Lars Bestum

– Jeg håper jeg lever til neste gjennombrudd. Det var slik leder av Hjernesvulstforeningen Lars Bestem selv formulerte det da han ble en av frontpersonene for «Kraft-tak mot kreft». Senere var hans budskap endret til å handle om å ha allrighte dager, når tilbakefallet var en realitet. 

For oss som fikk gleden av jobbe med Lars i Hjernesvulstforeningen, så ble Lars fort en mann som vi ble glade i. Hans klokskap, lederevner, energi og målbevisste holdning har bidratt til å bringe arbeidet fremover, og vi har sett resultater. Dessverre ble ikke disse fremskrittene Lars til del, hans diagnose var for vanskelig til at legene kunne hjelpe ham til mer enn fire år ekstra. 

Selv om Lars ikke fikk leve et langt liv, har det ikke vært mangel på innhold i det. Lars har gjennom sitt liv stiftet familie og sammen med sin kjære Inger-Lise har de fått to barn, Jenny og Christian. For sine kolleger i Accenture har Lars vært der i hele sitt yrkesaktive liv etter befalsutdanning, plikttjeneste i Hans Majestet Kongens Garde og utdanning ved Handelshøyskolen. Lars har betydd og vil bety mye for ikke bare hans nærmeste familie og venner. Alle satte pris på Lars og vi har savnet ham mye de siste månedene når vi så at det fort gikk den gale veien med sykdommen. 

Lars brant for god ivaretakelse av pasienter og pårørende, og for at forskningen skulle ta nye skritt og gi lengre og bedre liv til pasientene. Han var ikke bare leder av foreningen, men også likeperson og brukerrepresentant, i tillegg til å være i Kreftforeningens representantskap. Som brukerrepresentant ved Oslo universitetssykehus har han vært med på å drive frem et forbedret og fremtidsrettet sykehustilbud, i trygg forvissing om at det er dette som er til det beste for pasientene. Uredd og tydelig, og i sterk kontrast til manges oppfatning av saken. Lars satte seg skikkelig inn i saken og gjorde sine vurderinger med basis i pasientenes behov, og tok sin beslutning etter grundig refleksjon. 

Lars har også vært sentral i opprettelsen av All.Can Norge, og arbeidet med å gi kreftrammede bedre behandling og oppfølging gjennom denne verdensomspennende organisasjonen. Sammen med Nina Jensen og resten av styret i Hjernesvulstforeningen, fagmiljøene ved universitetssykehusene og Kreftforeningen har Lars vært med på å realisere Norsk Hjernekreftnettverk, et unikt nettverk hvor grunnlaget for et fremtidig Norsk Hjernekreftsenter er lagt. Her skal det gis utprøvende behandling og innsatsen rettet mot forskning skal samordnes og styrkes. Et medisinsk kvalitetsregister for hjernesvulster i Norge skal også være en del av dette arbeidet. Hver enkelt hjernesvulst skal telle med i arbeidet for bedre behandling og økt overlevelse, det var viktig for Lars. 

For alle oss som rakk å møte Lars på vår vei gjennom livet, er sorgen tung å bære. Vi kan bare ane hvordan det er for hans nærmeste familie, som har mistet verdens beste Lars til en sykdom som rammer så hardt og brutalt, og også de beste blant oss. I en verden av sykdom og stadige utfordringer var og er Lars et fyrtårn for oss. Et fyrtårn som viser vei i det videre arbeidet og kampen mot sykdommen og byråkratiske hindringer som motvirker de gode løsningene. Lars hadde fokus på løsninger og gjennom dette har Hjernesvulstforeningen oppnådd mange resultater, et fokus vi skal holde videre.

Vi lyser fred over Lars Bestums minne, han er dypt savnet. Våre tanker går til hans nærmeste familie i denne tunge stund.

Illustrasjonsfoto: Colourbox