Betraktninger

Håpets tre

Det står et tre på Jessheim, et håpets tre. Her har Omsorg Jessheim hengt opp alle de gaveønskene som kommer inn fra dem som ikke selv har økonomi til å innfri julegaveønsker i familien.

Rolf J. Ledal

De av oss som har økonomi til egne og andres ønsker, kan hente oss et eller flere ønsker og levere lappen med det ønskede i informasjonsskranken på Jessheim storsenter.

Julen er tiden for håp. De kristne feirer at Jesus ble født og med det startet det som tok oss inn i det nye testamentets tidsalder. Fra det gamle testamentets litt mørke og forbudspregede innhold til det nye testamentets lysere, barmhjertigere og håpefulle innhold.

I evangeliet etter Matteus står det i det syvende kapittelet følgende:

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Dette evangeliet skal ha blitt skrevet ca. år 75–90 og sitatet er hentet fra evangeliets gjengivelse av Bergprekenen. Nærmere to tusen år etter dette, kan vi fortsatt finne visdom i disse ordene. Den som håper, kan ikke bare håpe på noe. Det skjer neppe uten at andre vet om hva man håper på skal skje. Vi må også be, for å gjøre vårt håp sterkere og sjansen for realisering større.

På vårt felles virtuelle tre i Hjernesvulstforeningen henger det også mange lapper med ønsker. Vi ønsker og håper på bedre behandlingsmetoder, lengre overlevelse, bedre livskvalitet og ikke minst et paradigmeskifte innenfor hvordan vi i Norge praktiserer våre rettigheter som pasienter. Størst av alt er kanskje håpet om et Norsk Hjernekreftsenter som kan være en spydspiss i arbeidet for alt det vi ønsker.

2021 ligger foran oss med blanke ark og ubrukte dager. Ingen vet hva fremtiden bringer, men vi har i hvert fall håp om at fremtiden skal bringe med seg noe godt for oss alle. Vi håper at de som har noe å avse vil gjøre det for å realisere vårt håp om et Norsk Hjernekreftsenter. Vi håper at Stortinget har noe å avse, enten under budsjettbehandlingen i disse dager eller når tiden er inne for revidert budsjett for 2021. Vi håper at evalueringen av Nye metoder gir oss et etterlengtet paradigmeskifte fra enkle gruppebetraktninger til å åpne for det mer komplekse persontilpassede. Vi er ikke så like som det ser ut til, når det gjelder behandling av alvorlig sykdom. Vi håper at alt dette som er så lite når man ser det opp mot mye annet kommer på plass i løpet av kort tid. Håp har vi mye av, men dessverre har vi ikke så mye tid.