Hjernesvulstforeningen

Tusen takk for gaver i 2020

Vi i Hjernesvulstforeningen ønsker å si tusen takk for alle gaver og støtte i løpet av 2020! Vi setter stor pris på alle midler som kommer inn og leser alle føringer som skrives om hvordan midlene skal brukes. Alle forskningsmidler blir øremerket og satt på egen konto hos oss. og vi jobber kontinuerlig med hvordan disse best kan benyttes. Vi deler deres ønske om å finne en kur mot denne forferdelige sykdommen.

Takk for støtten!