Hjernesvulstforeningen

Midler til forskning

Gunn Tove Ribe

Hjernesvulstforeningen mottar midler jevnlig gjennom innsamlinger fra eksempelvis bursdagsinnsamlinger og lignende. Tusen takk for alle bidrag, utrolig nyttig og viktig for videre utvikling på hjernesvulster. Midlene er i regnskapet satt av til eksakt dette formålet og brukes ikke til dekning av andre kostnader.

I hovedstyret jobber vi kontinuerlig og aktivt for å knytte til oss aktuelle forskningsmiljø. Dette er et tidkrevende arbeide da det er mange parametere som skal på plass for å kunne dele ut midler til forskere eller forskningsgrupper. For det første må vi kartlegge til hvilket nivå vi ønsker forskning på, om det er ph.d. forskerstilling/doktorgrad, postdoktor, masternivå eller eventuelt andre nivå. Det finnes ulike grupperinger av forskningsmiljøer tilknyttet universitetene i Norge eller sykehusene. Videre må det avklares hva vi ønsker forskning på og som eksempler kan nevnes; om det er spesifikke typer hjernesvulster, årsaker til hjernesvulster, behandlingsformer, senplager etter behandling, psykologiske faktorer i sykdomstilfeller, pårørendes tilstedeværelse, samhandling med behandlere. Dette er bare noen av de problemstillinger det kan være aktuelt å forske på og det finnes utallige flere alternativer for å bringe frem ny kunnskap. Det er også viktig å bemerke at en forsker ser på spesifikke og kanskje i noen tilfeller «små» områder, ganske så detaljert. Flere av styremedlemmene er med i arbeidsgrupper, gjerne tilknyttet helseregioner eller Kreftforeningen, og det er her vi ser nytten av å knytte kontakter og nettverk til dette formålet.

Det som imidlertid er utrolig viktig er å finne noen som har interesse for hjernesvulster og virkelig ønsker å se nærmere på temaet. Den som forsker må ha noe bakgrunnskunnskap for at det skal være nyttig for hjernesvulstforeningen, og som leder til at det kommer nye funn.

Vi har gjennom utlysning søkt etter noen som ønsket å bidra til forskning, men fikk ingen søknader. Derfor har vi besluttet at vi heller aktivt søker ut i de miljøer som anses som nyttig.

Vi håper på forståelse for at det er et arbeid som tar tid og som vi har stort fokus på i styret. Vær trygg på at de midler som er innsamlet nettopp til forskning også blir benyttet til det når anledningen kommer. Igjen – tusen takk for alle bidrag.