Leder

Generalsekretæren har ordet

Rolf J. Ledal

En sommer er over, i hvert fall føles det slik med over 20 000 lynnedslag i løpet av natten og morgentimene, regnvær nok til å skape både flom og skred, og temperaturer som ikke lenger begynner med et 2-tall.

Valgkampen har også for lengst startet og landet har i Stortingets sommerstengte periode opplevd talløse oppslag om bompengemotstand, ambulansehelikoptre, bunadsgeriljafremstøt til bevaring av fødeenheter, og i de siste dagene en ny runde vedrørende en partileders private formuesforvaltning. For deg som har stemmerett og muligheten til å påvirke demokratiet lokalt i år, så har jeg kun en oppfordring; det å ha retten til å stemme er en så grunnleggende del av vårt demokrati at alle som kan bør markere dette med å legge turen innom et stemmelokale. Vær med på å påvirke det som er mulig å påvirke i din kommune og ditt fylke, sammen skal vi bestemme hvem som blir våre ombudsmenn og -kvinner de neste fire årene.

For den som har eller har hatt en hjernesvulst og deres familie, er det nettopp i kommunene mesteparten av livet leves. De tilbudene som den enkelte kommune gir sine innbyggere er svært viktig for livskvaliteten vår. Om kommunen er liten eller stor, har den uansett det samme ansvaret for tjenester. Noen kommuner prioriterer også å tilby tjenester som ikke er lovpålagte, som f.eks. kreftkoordinatorer. Dette er stillinger som betyr mye for den som får livet snudd på hodet. Stillinger som er så viktige at de burde vært lovpålagte. Stadig flere av oss kommer til å få en eller annen form for kreft, noen kanskje flere ganger i løpet av livet. Er man heldig får man kanskje bare en forholdsvis snill variant, f.eks. hudkreft av det snille slaget. Da klarer man seg med et lite snitt og noen sting. Andre trenger kreftkoordinatoren ved sin side for å sikre at alt man trenger er på plass.

I denne utgaven finner du noen bud til lokalpolitikere. Ta gjerne en utskrift av disse fra hjernedet.net eller kopier det som står på trykk her, og gi disse budene til dine lokalpolitikere. Det er neppe like lett for dem å huske dette uten hjelp. De aller fleste av oss har lært de ti budene fra Mosebøkene, uten at det nødvendigvis er med oss hver dag i våre gjerninger. Gjennom dette blir du kanskje også en ressursperson i din kommune. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fylles med mennesker med innsikt i og omsorg for mange grupper. Kanskje havner ditt navn på listen i din kommunes råd?

Hjerne Det! beklager at det i den trykte utgaven av nr 2/2019 ble kreditert feil fotograf for forsidebildet. Solveig Lomsdal var den som hadde tatt bildet, men dette hadde ved en inkurie falt ut underveis i prosessen med å ferdigstille bladet.