Arendalsuka

Personsentrert omsorg

Rolf J. Ledal

Personsentrert omsorg, eller care mapping som det heter på engelsk, er en måte å tenke på som kan hjelpe til med å få oversikt over hjelpebehov og ansvar, på en strukturert og visuell måte.

Når det er et omfattende koordineringsarbeid, så er det lett å føle seg som en flygeleder alene på vakt. En mengde fly som skal inn for landing og som du skal ta ned.

Det å lage seg en oversikt som eksemplet viser, kan være et godt hjelpemiddel. Det er brukeren som skal være i midten og alle de omsorgsbehovene som vedkommende har, fordelt utover i sammenhenger som er logiske. Denne oversikten kan igjen brytes ned i mer detaljerte oversikter for hvert hovedelement, slik at det som brukeren og dennes familie får en komplett oversikt over det som trengs av tiltak eller støtte, for at hverdagen skal gå i hop og livet skal bli mest mulig normalt.

Et eksempel på hvordan det kan se ut for en bruker og dennes familie.

Det er ganske enkelt å lage en slik «care map». Start med et blankt stykke papir eller hvis du har en tankekartapplikasjon til nettbrett, mobiltelefon eller PC, hvor du lager en sirkel i midten og setter inn brukerens navn. Tegn gjerne en sirkel rundt denne for å sette familien i, behovene til brukeren er en del av familiens behov. Skriv så opp enkeltpersoner eller organisasjoner som er en del av det som sammen utgjør det omfattende laget som har ansvaret. Gruppér disse i kategorier og underkategorier som gir mening og den beste visuelle oversikten som også andre kan forstå. Bruk gjerne forskjellige farger, det gir lettere forståelse for hva som henger sammen med hva. Det enkle er ofte det beste. Sørg for at også brukeren er med i prosessen med å lage denne oversikten, hvis du lager den for noen andre enn deg selv. Husk å ta kopier av eller bilder av det du lager, slik at det lett kan deles, gjerne elektronisk.

Denne oversikten kan du bruke til å reflektere rundt din egen rolle i situasjonen, og dine hjelpebehov. Kanskje finner du noe som overrasker deg der? Finner du kanskje at det er noe som mangler i ditt tilbud? Del denne oversikten med andre i «systemet» som du har laget oversikten over. Pass bare på at du ikke faller i den vanlige fallgruven og lager oversikten for detaljert og vanskelig å forstå. Lag heller flere oversikter som viser underkategorier i mer detaljert grad. En annen vanlig feil er å bruke programvare som du ikke behersker godt nok til å få laget en god nok oversikt. Begynn gjerne med papir og heller overfør dette inn i en applikasjon etter at du har tenkt ferdig. En håndskreven utgave vil også kanskje understreke at det er familien som har laget dette, og således være en god påminnelse til de profesjonelle aktørene om at det faktisk er personsentrert omsorg det er snakk om, og ikke en profesjonalisert standard.