Økonomi

Støtteordninger du kan benytte deg av

Når man faller utenfor arbeidslivet pga. sykdom, er det det offentlige som skal sikre deg en tilstrekkelig inntekt.

Rolf J. Ledal

Illustrasjonsfoto: BF Sandnes / Scandinavian Stockphoto

Dessverre ser vi mange historierom hvor trang økonomi mange får når de ikke selv kan delta i arbeidslivet og gjøre noe for å styrke egen inntekt. Heldigvis fins det noen ordninger man kan søke på, ikke bare hos NAV, men hos Kreftforeningen og andre som sitter på midler som er ment til å skulle gi deg en bedre hverdag.

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Kreftpasienten må være under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senfølger etter sykdom og behandling. Unntaksvis kan det gis støtte til etterlatte, og da særlig dersom det er mindreårige barn i husstanden. Det gis ikke støtte til behandling i utlandet.

Hva kan du få støtte til?

  • bidrag for å lette den økonomisk vanskelige situasjonen

  • strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)

  • utgifter som ikke dekkes av det offentlige

  • rehabilitering eller rekreasjon/velferdstiltak for hele familien

Økonomisk støtte er behovsprøvd. Beløpene varierer fra 3000–20 000 kroner, avhengig av husstandens størrelse og økonomiske behov. Støtten er et bidrag og dekker ikke nødvendigvis hele formålet det søkes støtte til. Støtten er i utgangspunktet en engangsbevilgning.

Støtteforeningen for kreftrammede gir også støtte til voksne. Alt fra en liten oppmuntring, gaveposer, spa, avbrekk, tilskudd til ferier, aktiviteter og økonomisk tilskudd for dem som har det tøft. De tilpasser de aller fleste ønsker og behandler hver sak raskt og individuelt.

Det finnes også en mengde legater som kan være behjelpelig med økonomisk støtte. På legathandboken.no kan du gjøre enkle søk etter aktuelle legat å søke støtte hos. Kjøper du Legathåndboken 2019 i papirutgaven, så finner du alle opplysninger du trenger der. Det finnes millioner av kroner som skal deles ut hvert år, og har du en drøm om å få oppleve en skikkelig annerledes sommer med en ferie du ellers ikke har råd til å gi din familie, så kan det hende at et legat stiller opp med de kronene som trengs for å gjøre drømmen til virkelighet. Der hvor NAV ikke kan hjelpe, er det andre som står klar til å hjelpe deg og din familie til å få en bedre tilværelse.

Søknadsfrister for de forskjellige ordningene varierer sterkt. Kreftforeningen har månedlige søknadsfrister mens mange legat har søknadsfrist en gang i året.