Hjernerådet

Hjernehelsejournalistprisen til Helene Sandvik

Hjernerådet har gjennom sin hjernehelsejournalistikkpris ønsket å fokusere på et område innenfor journalistikken som ikke er særlig vanlig eller utbredt.

Rolf J. Ledal

Prisvinneren flankert av Henrik Peersen, styreleder Hjernerådet og stortingsrepresentant Sveinung Stensland. Bildet «Den som reiser om natten» er laget av Kirsti Grotmol.

Gjennom å rette oppmerksomheten mot at så mange som en tredjedel av oss vil få en hjernesykdom i løpet av livet, samtidig som Hjernerådet også motiverer journalistene til å skrive mer om dette temaet, er det et lønnlig håp om at flere gode artikler og TV-programmer om hjernehelse vil bli produsert i fremtiden.

Årets utdeling av Hjernehelsejournalistprisen startet med en paneldebatt hvor helsejournalistikk var tema. Får vi god nok helsejournalistikk eller er det for sensasjonspregete artikler som kommer trykk? Er det riktig og viktig at vi bombarderes med tabloide artikler hvor overskrifter som skremmer lyser mot oss? Her er perspektivene mange og de som tjener penger på leserne er kanskje mer tilbøyelig til å fire på kvaliteten for å få overskrifter som fanger oss.

Etter paneldebatten var det klartfor at stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) kunne entre scenen for å avsløre hvem som var den verdige prisvinner. Helene Sandvig har beveget de fleste med sine mange gode TV-programmer i «Puls» og «Helene sjekker inn», og hun har også skrevet en bok om sin demenssyke fars siste leveår. Hennes far, Helge Sandvig, var i likhet med sin datter, en journalist med sans for å være et talerør for de svake i samfunnet og løfte dem frem og opp.

Helene Sandvig har med sitt arbeid vist frem flere aspekter ved hjernehelse fra de traumatiske hjerneskadene ved Sunnaas sykehus til rus og psykiatri, fengselstilværelse, demens og spiseforstyrrelser. En mer verdig prisvinner skal man lete lenge etter. I Helene Sandvigs nærvær kjenner man fort den varmen og interessen hun møter andre med. Det som er sterkt gjennom TV-ruten er ikke mindre sterkt ansikt til ansikt. Utfordringen går herved til andre journalister om å bidra med like god journalistikk innenfor hjernehelseområdet som Helene Sandvig!

Per Henrik Stenstrøm loset oss gjennom paneldebatten der representantene fra bl.a. TV2 og Dagbladet ble utfordret på sin dekning av helsesaker.