Leder

Redaktøren har ordet

Rolf J. Ledal

Først og fremst, takk for de mange hyggelige tilbakemeldingene på endret design av bladet. Det er hyggelig å høre at lesbarheten har økt og ikke minst at bladet er fullt av interessante artikler. Som dere også vil legge merke til i denne utgaven, er fargevalg gjenstand for variasjon fra utgave til utgave, målet er å ha et blad som lyser av livsglede i hver utgave!

Julenummeret som du nå holder i hånden er én av to utgaver som utgis parallelt. Den andre utgaven er spesielt rettet mot deltagelse i arbeidslivet, så denne utgaven er mer preget av «lettere» innhold.

Av innholdet vil vi trekke frem lokallagssidene, de siste sidene fra lokallag som kommer på trykk på en stund. Fra nyttår trer vedtektsendringene som ble vedtatt på årsmøtet i april i kraft, og lokallag blir til regionlag. Hjernesvulstforeningen øker i størrelse og i tiden fremover vil nok regionlagene bli færre til fordel for fylkeslag, etter hvert som vi skyter knopper og blir å finne nærmere medlemmene.

I 2016 håper vi på å bringe dere mange artikler som viser lokal aktivitet i regionene, og som foreningens leder skriver på motstående side, håper vi mange flere av dere vil hjelpe til med den gode og viktige aktiviteten i ditt nærmiljø.

Avslutningsvis vil redaksjonskomiteen takke for alt tilsendt stoff som har kommet inn i 2015, og ønske dere alle sammen en fredelig jul og et godt nytt år!