Diagnose
Hjernesvulstforeningen

Vil du bli en likeperson?

En likeperson er en mann eller kvinne, men først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er opp i eller kan komme opp i.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

En som enten er pårørende eller har vært/er syk selv. En likeperson er ikke en fagperson og alle har fått nødvendig opplæring i det å være likeperson og alle har taushetsplikt. Likepersonen er et menneske det er godt å snakke med og få noen gode råd hos.

En likeperson er en å snakke med, og en som lytter og tar pasienter og pårørende på alvor. Likepersonene formidler viktig kunnskap til de som søker informasjon om hjernesvulst, og om hvordan det er å leve med sykdommen. Likepersoner er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre. Likepersonsarbeidet er en den viktigste delen av Hjernesvulstforeningens arbeid for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres nærstående/pårørende.

Likepersonsarbeidet i Hjernesvulstforeningen drives med grunnlag i Hjernesvulstforeningens retningslinjer og vedtekter. Likepersoner skal hjelpe til med å sikre best mulig livskvalitet, ved hjelp av sin erfaring. Likepersoner er ikke helsepersonell. De er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre.

Våre likepersoner utfører sitt verv på frivillig grunnlag. De har fått en grundig opplæring før de går inn i tjenesten og har underskrevet en taushetserklæring. Det vil si at det som blir sagt mellom den som tar kontakt og likepersonen, forblir mellom de to. Likepersonsarbeidet kommer til uttrykk på mange måter. Det kan være likepersonssamtaler på vår kontakttelefon, på vår chattetjeneste, møter på Vardesenter, Hjernesvulstforeningens lokallagsmøter og årsmøtene.

Vi har likepersoner over hele landet, men trenger flere. Spesielt er vi på utkikk etter flere som ønsker å bli likeperson i Vestland fylke og Agder fylke, men alle er velkomne til å melde sin interesse. Vi har planlagt et kurs for likepersoner 10.–12. mars 2023. Da starter vi fredag kveld og er ferdige rundt lunsjtider på søndagen. Reise og opphold dekkes av Hjernesvulstforeningen.

Vil du bli en likeperson i Hjernesvulstforeningen? Send en melding til likeperson@hjernesvulst.no