Nytt om forskning

Sjansen for å fylle 90 minsker jo mer du drikker

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det kan lønne seg å være bevisst på hvor ofte du drikker alkohol. Ny forskning viser nemlig at hvor ofte du drikker i dag påvirker hvor lenge du lever i fremtiden.

Mange av oss lever lengre nå enn før, og sunn aldring er noe som mange er opptatt av. Den livsstilen vi fører gjennom livet kan påvirke helsen vår når vi blir gamle. Blant annet er det kjent at røyking, fysisk inaktivitet og usunne matvaner er noe som reduserer forventet levealder. Aller verst for helsen er røyking, men alkoholvaner påvirker også levealderen vår. En ny studie fra UiT Norges arktiske universitet viser nå at selv moderat alkoholbruk kan påvirke vår sjanse til å leve lenge.

– Resultatene våre viser at hvis du ikke drikker eller kun drikker et par ganger i året, så har du mye større sjanse for å leve til du blir 90 år, sier professor Tormod Brenn ved Institutt for samfunnsmedisin. Brenn og hans kollega Ola Løvsletten står bak den nye alkohol-studien som nylig ble publisert i Scandinavian Journal of Public Health. Forskningen er basert på data fra den store befolkningsstudien, Tromsøundersøkelsen, og understreker at alkohol er skadelig for helsen og reduserer sjansen for å leve lenge.

Kan det ha noe å si hvilken type alkoholholdig drikke det er man pleier å innta? Om det er øl, vin, eller brennevin? – Da vi spurte om drikkemønster i 1979–80 var det ikke så mange middelaldrende menn i Tromsø som drakk vin, så i vår studie var det begrenset hva vi kunne si om vin. Det har imidlertid opp gjennom årene vært sagt at litt vin er godt for hjertet, men i senere tid stilles det spørsmål ved det, sier Brenn.

Og kan det ha noe å si om man drikker mye eller lite om gangen?

Brenn forklarer at i Tromsøundersøkelsen 1979–80 ble det kun spurt om hvor ofte man drakk og ikke mengde. Imidlertid ble det spurt om hvor ofte man er beruset, og det er en indikator for hvor mye man drikker.

Les mer her: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=783883