Nytt om forskning

Aktivering av STING-banen kan bidra til å gjøre glioblastomer mer mottakelig for immunterapi

En studie publisert i PNAS presenterer en potensielt ny tilnærming for å forbedre effektiviteten av immunterapi for glioblastomer. Forskerne brukte biologisk nedbrytbare implantater ladet med et medikament som retter seg mot en vei kjent for å stimulere immunsystemet kalt Stimulator of Interferon Genes (STING). Under normale omstendigheter er ikke immunsystemet i stand til å oppdage kreft som et fremmedlegeme som må fjernes, men aktiveringen av STING-banen «vekker» immunsystemet, og hjelper cellene til å detektere at disse er kreftceller. Studiens funn tyder på at aktivering av STING-banen kan bidra til å gjøre glioblastomer mer sårbare for immunterapibehandlinger. Den nye leveringsmetoden gjør det mulig for forskere å overvinne utfordringen med blod-hjernebarrieren, som forhindrer effektiv levering av medikamenter til svulster i hjernen.

Forskerne prøvde ut denne leveringsmetoden i musemodeller av glioblastom, og fant ut at behandling fremmet langsiktig overlevelse og immunminne. De beskriver i artikkelen et skifte i tumorimmunlandskapet etter behandling, med en tilstrømning av medfødte immunceller inkludert inflammatoriske makrofager, nøytrofiler og naturlige dreperceller (NK). Ytterligere eksperimenter viste at

NK-celler var kritisk; utarming av disse cellene reduserte responsen.

Forfatterne bemerker at mens funnene deres er lovende, stimulerer de en sterk immunrespons i hjernen og dette må gjøres med stor forsiktighet. Studiet er et viktig bevis på prinsippet, men ytterligere utvikling, optimalisering og nøye utprøving av leveringssystemet er nødvendig. Forskerne ønsker også å prøve ut ulike medikamentkombinasjoner for å finne ut hvilken tilnærming som kan være mest effektiv. Fremgangen hittil krediteres samarbeidet mellom nevrokirurger, kreftforskere og biomedisinske ingeniører.

Les mer her: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2111003119