Nytt om forskning

Risiko for sekundærsvulster etter strålebehandling lavere enn antatt

Illustrasjon: Colourbox

En studie publisert i The Lancet Diabetes and Endocrinology evaluerte risikoen for en ny hjernesvulst etter ulike typer strålebehandling gitt for hjernesvulster, som ikke er kreft, rundt hypofysen i hjernen. I denne store studien av 3679 pasienter fordelt på seks hypofysesentre i Storbritannia og Italia, sammenlignet forskere behandlings- og ikke-behandlingsgrupper med lignende overvåking via vanlige skanninger i stedet for sammenlignet med befolkningen generelt. Selv om det var økt risiko for en sekundær svulst etter strålebehandling, med dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle svulster enn kontrollgruppen, var risikoen betydelig lavere enn beregnet. Resultatene inkluderte data fra hypofyseadenomer og kraniofaryngiom, hjernesvulster som ikke er kreft, men utvikler seg i bunnen av hjernen. Disse to typene svulster står for nesten 16 prosent av alle hjernesvulster.

Studien bør etter forskernes mening gi mer tillit til at selv om det er en økt risiko etter strålebehandling, er denne risikoen liten og mindre enn tidligere antatt. Resultatene av studien har direkte implikasjoner i klinisk praksis og veiledning av klinikere når de veileder pasientene om risikoene og fordelene ved strålebehandling.