Behandling

102 000 underskrifter for raskere tilgang på nye metoder!

I forrige utgave av vårt medlemsblad hadde vi en oppfordring om å signere pasientoppropet.no, for å vise at vår tålmodighet er slutt.

Rolf J. Ledal

Ellen Damhaug Scheel holder sin appell.

Alle foto: Kreftforeningen

Da sto 41 organisasjoner sammen om å dette budskapet. Etter utgivelsen av bladet kom det ytterligere fem til, slik at 46 pasient- og brukerorganisasjoner sto bak oppfordringen til å underskrive oppropet. Hele 102 000 gikk i løpet av noen få uker inn og signerte.

På sankthansaften fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert det klare budskapet, omkranset av et 16 meter langt banner med tusenvis av hjerter på, holdt oppe av representanter fra de 46 organisasjonene.

– Vi har med oss nesten 102 000 hjerter som symboliserer hvert hjertesukk som til sammen blir til et folkebrøl for tilgang til nye medisiner. Norge bruker lengre tid enn land som Danmark, Sverige og England på å ta i bruk nye behandlinger. Og gjennom Pasientoppropet har vi samlet oss for å vise hvilke konsekvenser den lange ventetiden har. Oppropet har enorm oppslutning, både blant organisasjoner og blant enkeltpersoner. Og det vitner om at systemet gjør prioriteringer som berører veldig mange mennesker, sa Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross ved overleveringen.

Ingrid Stenstadvold Ross overrekker underskriftene til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prioritering nødvendig

– Vi har forståelse for at helsekronene må prioriteres, og vi er veldig glade for at medisiner og behandlinger som blir tatt i bruk i Norge blir tilgjengelig for alle pasienter uavhengig av hvor i landet de bor. Men vi må ikke la målet om at alle skal få tilgang til det samme, gå på bekostning av tiden. For det er mange som ikke kan vente på den lange saksbehandlingstiden, sa hun videre.

– Mange dør mens de venter på saksbehandlingstiden i Nye metoder. Kjære helseminister: Vi håper disse mer enn hundre tusen signaturene gir en ekstra tyngde til din fot på gasspedalen fordi vi har dårlig tid. Vi trenger raskere tilgang til fremtidens legemidler for alle de alvorlig syke pasientene, avsluttet Ross sin appell med.

Daglig leder i Norsk forening for Cystisk fibrose Ellen Damhaug Scheel og Nina Norstrand i Lymfekreftforeningen holdt også appeller, og viste bredden i engasjementet. Selv om det er mange kreftmedisiner som ligger og venter på en beslutning i systemet for nye metoder, så er det også mange andre diagnoser som i gjennomsnitt venter i mer enn et år på en avklaring.

Nå er underskriftene overlevert, og ballen er helt klart på Kjerkols banehalvdel. Vi er lei av å vente!

Lover samarbeid

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol takket for underskriftene og engasjementet hos de fremmøtte og deres organisasjoner: – Jeg deler utålmodigheten deres, sa Ingvil Kjerkol da hun mottok underskriftene. Hun understreket at Regjeringen gjennom Hurdalsplattformen har forpliktet seg til å få ned saksbehandlingstiden og ga uttrykk for at hun ville ha et godt og nært samarbeid med pasient- og brukerorganisasjonene i årene som kommer. Hun trakk også frem samarbeidet med andre land, særlig innenfor kreftfeltet og sjeldenfeltet, slik at systemet blir gode innkjøpere på vegne av norske pasienter i møte med en global industri som utvikler nye virksomme terapier for små pasientgrupper. Hun avsluttet med å takke for engasjementet og sa lykke til, til oss alle sammen og håpte på godt samarbeid i årene som kommer.

I anledningen overrekkelsen var også Hjernesvulstforeningen representert og benyttet anledningen til å påpeke at det ikke nødvendigvis var et gode at en behandlingsmetode ikke ble tatt i bruk før alle kunne få tilgang til denne. Dette svarte Kjerkol på med et utsagn om at det ikke betød at alle pasientene innenfor diagnosen skulle få tilbudet, men at alle landets helseregioner skulle tilby pasienter behandlingen. Mer om dette svaret kan du lese lenger bak i bladet.