Leder

Aktiv høst foran oss!

Pål Oraug

Styreleder, Hjernesvulstforeningen

I slutten av juni møtte vi sammen med Kreftforeningen og 46 pasientorganisasjoner helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol utenfor departementet. Vi møtte opp med en banner fylt av hundre tusen hjerter og et klart budskap om å ta i bruk nye medisiner og metoder for kreftbehandling raskere. Hele 102 000 underskrifter var samlet inn og Hjernesvulstforeningen takker alle som bidro i oppropet. Bakgrunnen for oppropet var jo at Norge bruker lengre tid enn land som Danmark, Sverige og England på å ta i bruk nye behandlinger. Norge bruker mer enn 400 dager på å ta beslutning om innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten. Det er mer dobbelt så lang tid som danskene og Norge bruker også lengre tid enn Sverige og England på å ta i bruk nye legemidler. Dette har alvorlige konsekvenser for sykdommen og dette aksepterer vi ikke! Vi vil fortsette denne kampen mot beslutningstakere i helsevesenet og politikere utover høsten og til forholdene er bedret!

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nå, etter en lang og fin sommerferie med godt vær og reiselyst ser vi frem til en ny og aktiv høst i Hjernesvulstforeningen. Personlig håper jeg at mediene får annet hovedfokus på forsidene sine enn skadevoldende hvalrosser i Oslofjorden og strømpriser.

August ble åpnet med en pangstart hvor Hjernesvulstforeningen deltok på Arendalsuka som vår første aktivitet. Arendalsuka er jo et sentralt møtepunkt for politikere, foreninger, næringsliv og andre interesseorganisasjoner. Her er tilstedeværelse viktig for å skape relasjoner, forståelse og gi andre innsikt over vår situasjon, våre bekymringer, opplevde begrensninger i forskning og behandling/etterbehandling. Dette var vårt hovedbudskap. Vi arrangerte også her et debattmøte om forskning på nye behandlingsmetoder for hjernekreft med flott deltagelse fra Nina Jensen og forsker og overlege ved Radiumhospitalet Petter Brandal. Påvirkningsarbeid mot politikere vil utover høsten fortsette å være en av hovedsatsingsområdene i Hjernesvulstforeningen.

I slutten av oktober (28. oktober) skal vi også ha et arrangement sammen med regionlag Sør-Øst. En samtale om vanskelige livssituasjoner – psykolog Hedvig Montgomery og Nina Jensen. Gjennom dialog er formålet å gi deg noen gode tips og råd til hvordan du kan håndtere de vanskeligste tingene i livet. Arrangementet er gratis, og stedet er Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi håper på stor oppslutning her.

Vi håper alle er klar for en ny aktiv høst for å samles på arrangementer sentralt og via lokallagene for å fremme vår hjernesak! Carpe diem!