Nytt fra regionene

Ny giv i vest?

Initiativ tatt av medlemmer fra Vestland fylke har ført til at det er satt i gang et arbeid med mål om restart av regionlag. Arbeidet er så langt organisert i en arbeidsgruppe med seks medlemmer, inkludert en representant fra hovedforeningen. Arbeidet tar utgangspunkt i regionlag «Nord-Vest» som ble etablert i 2013, men som i dag ikke har aktivitet. Målet for arbeidsgruppa er å restifte regionlaget med mulig navneendring til «Vest» og som etter fylkessammenslåingen vil omfatte tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland. Arbeidsgruppa har til nå hatt to møter og det er i tillegg til fokus på arbeidet med organisering av eventuelt nytt lag også kommet frem mange gode idéer om medlemsaktiviteter. Det viktigste nå i denne fasen blir å høre hva dere som medlemmer tenker og ønsker. Hvilke tilbud og aktiviteter savner dere? Har dere lyst og mulighet til å bidra til arbeidet? Vi legger lista lavt slik at flest mulig kan delta etter tid og evne. Innspill til arbeidsgruppa om det dere har på hjertet.

Arbeidsgruppa imøteser kontakt både på e-post, post@hjernesvulst.no eller telefon 21 42 04 24 – 905 49 852.

Annika, Joerg, Kjell, Sandra, Solveig og Trond (fra hovedforeningen)