Hjernesvulstforeningen

Takk for støtten – Vi har gitt pengene videre!

Rolf J. Ledal

Så langt i 2021 har Hjernesvulstforeningen mottatt store summer i donasjoner og minnegaver.

Historien om Elly som mistet sin Are er bare en av mange sterke historier som gir oss styrke og fører oss fremover i arbeidet for bedre behandling og lengre liv med hjernekreft.

Manipulert skjermdump: nidaros.no / Illustrasjonsfoto: 07 Media – mockup

Vi ser at forskning på hjernekreft er et prioritert område for de som gir sine bidrag til oss, og vi har vært raske med å få pengene fra dere videre til Norsk Hjernekreftnettverk. Gjennom å gi de videre til dette nettverket, kommer pengene til nytte slik at pasienter kan få raskere tilgang til utprøvende behandling og deltakelse i kliniske studier. Under Hjernesvulstforeningens ledersamling i Trondheim i starten av november kunne vi derfor tildele en million kroner til nettverket, totalt har de nå fått tilført hele tre millioner fra Hjernesvulstforeningen til sitt viktige arbeid.

Til alle dere som har gitt oss gaver i løpet av året vil vi rette en stor takk. Uten dere hadde vi ikke kunne gitt det tilbudet vi har til pasienter og pårørende, og ikke minst støttet forskning. Vi er svært takknemlige og har stor respekt for at deres gaver skal benyttes til noe som gjør liv lengre og bedre. For en del av de alvorligste diagnosene er det ikke kliniske studier å delta i, her er det kun utprøvende behandling som er en mulighet. Det er også viktig å få på plass hjernesvulstregisteret slik at alle svulster kan inngå i en database og i biobank som det kan forskes på, slik at det er mulig å få erfaringer fra hvert enkelt forløp inn i kunnskapsgrunnlaget.

Det har i år vært flere dødsfall som vi har fått minnegaver gjennom, og disse berører oss stort. Mange unge og middelaldrende har fått livet sitt brått og brutalt avsluttet pga hjernesvulster. Sterke historier har blitt oss til del, både gjennom media og personlig fortalt. Disse historiene setter vårt arbeid i et spesielt lys; det er kun gjennom samarbeid mellom behandlere, forskere og oss i pasientforeningene de store fremskrittene kan nås. Vi i Hjernesvulstforeningen har en viktig rolle å spille i dette. Vi stiller med brukermedvirkere og vår kunnskap inn i forskningen, samt de pengene som vi får inn fra alle dere som gir deres pengegaver til oss og våre vedtektsfestede formål.

Tusen takk for at dere velger å støtte vårt arbeid til hjelp for pasienter og pårørende. Sammen knekker vi nøttene, nå intensiveres arbeidet med å øke overlevelsen for hjernekreftpasienter. Nye fremskritt i behandling som i større grad tilpasses den enkelte ligger foran oss.