Leder

Tilbakeblikk på høsten

Pål Oraug

Styreleder, Hjernesvulstforeningen

Utover hele høsten har vår kjære administrasjon arbeidet intensivt med å komme i kontakt med politikere for å fronte vår sak, og få frem behovet for mer forskning og satsing på hjernesvulster. Vi har fått audiens hos politikere fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre foreløpig. Fremover er planen å få mer taletid med nøkkelpersoner i de nye regjeringspartiene. Det har vært mye forhandlinger om budsjettet i skrivende stund og milliardene har flyttet plass på budsjettet dag for dag. Jeg, og sikkert dere med meg, mener fortsatt at 400 millioner kroner som det hvert år brukes på all forskning på alle kreftformer samlet sett i Norge er en mikroskopisk liten sum. Det er jo litt trist å konstatere at vi som et av verdens rikeste land ikke kan ta en mer førende rolle i slik forskning og skape og bygge frem en ny næring etter oljealderen.

I midten av september fikk jeg igjen løpetid…, og klarte omsider å gjennomføre 10 for Grethe (10 km løp samme dagen som Oslo Maraton) sammen med sønnen min. Vi løp sammen for hjernesvulstsaken og samlet inn penger øremerket Norsk Hjernekreftsenter og forskning via dette nettverket. To fluer i en smekk, trim og veldedig arbeid!

Oktober ble måneden vi startet vår «chat med likeperson» via våre nettsider. I første omgang er dette et prøveprosjekt hvor vi prøver å finne ut behovet for en slik løsning og om det er noe vi skal fortsette med. Åpningstidene for likepersonschatten er tirsdag kveld og rundt lunsjtid på torsdager. Link via våre nettsider.

I midten av oktober arrangerte vi også mestringskonferanse for menn, samt en pårørendesamling for voksne og unge voksne. Begge i ble arrangert samtidig og på samme sted i Stjørdal. Samlingen var ledsaget av både interne ressurser i foreningen (Mette, Nina og Rolf), samt også noen eksterne foredragsholdere. Tilbakemeldingene og evalueringen fra samlingen tilsier det var en god samling og vi planlegger derfor noen lignende konferanser neste år også.

Siden forrige Hjerne Det! har hovedstyret og representanter fra regionlagene hatt ledersamling i Trondheim. Det ble en konstruktiv helg hvor planlegging av aktiviteter for 2022 var hovedtema. På søndagen fikk vi besøk av Rolf Bjerkvig som leder Norsk Hjernekreftsenter. Vi ble orientert om etableringen av dette nettverket, samhandlingene mellom universitetssykehusene og alle kompetansemiljøer knyttet til hjernekreft/hjernesvulster i landet og kommende forskningsprosjekter nettverket planlegger. På slutten av samlingen var det også naturlig for Hjernesvulstforeningen å overrekke øremerkede forskningsmidler til Norsk Hjernekreftsenter som er samlet inn gjennom det siste året. Takk til alle dere i foreningen som har bidratt med å samle inn disse pengene!

Jeg må også nevne at foreningen nylig har lagd og publisert en film med temaet: «samtale om vanskelige livssituasjoner for alvorlig syke og pårørende – med fokus på barn». Dette er en streamet, gripende og lærerik digital samtale mellom Nina Jensen og psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery. Se link via våre nettsider og på Facebook.

Nå står julehøytiden for tur. Aktivitetsnivået skal senkes og vi skal prioritere tid med våre aller kjæreste i livet. Ta godt vare på hverandre i den kalde og mørke tiden på året. Ring en venn du ikke har snakket med på en stund og inviter en annen venn du vet kanskje trenger en liten sosial opptur. Avrunder herved med å ønske om en god jul og et riktig godt nytt år!