Barn

Hjernesvulstforeningen ønsker å ha mer fokus på barn og unge

Barn rammes dessverre også av hjernesvulst, i tillegg har nesten alle som rammes av hjernesvulst barn og unge som pårørende. Dette er en sårbar gruppe som vi må ta vare på. Nina J., Astrid og Karen fra hovedstyret skal ha spesielt fokus på denne gruppen. Har du tips til hva Hjernesvulstforeningen kan gjøre for denne gruppen? Er det noe du savner av tilbud til barn som pårørende eller rammet? Spør gjerne ditt barn, barnebarn, tantebarn e.l. hva de ønsker. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger.

Send e-post til Karen: kareni@hjernesvulst.no