Sykehus

Nye Radiumhospitalet
– hvor langt har de kommet?

2019 var det store riveåret, hvor 27 000 kvm ble revet. 2020 har vært det store graveåret hvor det hvert tiende minutt har kjørt en lastebil full av masse.

Rolf J. Ledal

Til sammen er det transportert ut over 15 000 lass med løse masser. Forprosjektet er godkjent, finansieringen er bekreftet og protonutstyret er bestilt. Selv om det har vært og fortsatt lenge vil være et område preget av mye støv og støy, er det allerede fremskritt for pasientene og de som jobber der. Det nyrestaurerte F-bygget er ferdig og over 200 leger har flyttet inn der.

Det nye Radiumhospitalet får to nye bygg i 2023 – et nytt klinikkbygg (L1+L2) og et protonterapibygg (M1+M2). Protonterapibygget skal i hovedsak romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, et tilbud pasienter i dag må til utlandet for å få. Bygget vil også inneholde annen aktivitet knyttet til stråleterapi på Radiumhospitalet og forskningsfasiliteter tilknyttet protonbehandlingen. Det nye klinikkbygget skal inneholde mange av aktivitetene som i dag finner sted i høyblokkene A og B i dag. Her kommer de fleste av funksjonene som er i nærheten av pasientene på Radiumhospitalet, blant annet: sengeavdelinger med 155 nybygde ensengsrom med egne bad, operasjonsavdeling med tilhørende pre- og postenheter og ti operasjonsstuer, poliklinikker med dagområde til infusjon og kjemoterapi, bildediagnostikk og laboratorierprøvetaking, i tillegg til ny hovedinngang ankomst og pasientservicefunksjoner.

Når vi kommer til 2023 vil de nye byggene stå klare med helt ny innmat, som innebærer at pasientbehandlingen i hovedsak kan flytte uten at gammelt utstyr skal bli med «på lasset».

Som pasient er det kanskje ikke det visuelle uttrykket eller alder på bygningsmassen som er det aller viktigste, men samtidig vil moderne fasiliteter bidra til tilliten i behandlingen og opplevelsen av at Norge ligger langt fremme i kreftbehandlingen. Det skal også åpnes mot Mærradalen i vest og selv om de gamle blokkene A og B blir stående (delvis tomme), så er området regulert for sykehusdrift og man forsøker å tenke på og forberede for et mulig fremtidig byggetrinn II. Vi vil følge byggingen av Norges spesialiserte kreftsykehus fremover og vår styreleder er valgt inn i Programstyret for utbyggingen.

Tidsplan: Nye Oslo universitetssykehus

Illustrasjon: Oslo universitetssykehus

Det første pasientene vil merke i 2023 er at de kommer til flotte, åpne og moderne bygg med ensengsrom og felles spiserom. Et lite aber er det at det foreløpig er tegnet inn lite pårørendearealer. Som med de fleste nybygg, så er behovene større enn de tillatte kvadratmeter, byggehøyder og godkjente utnyttelsesgrader for tomten. Løsningene i skissene slik de nå foreligger, er valgt med tanke på og tilrettelagt for funksjoner. Det er også tenkt at det skal være et lavere behov for administrative funksjoner, pasientene skal gjøre mer selv, som for eksempel innsjekk når du kommer. Et viktig tilbud er gode IKT løsninger som gjør det enklere å kommunisere med sykehuset hjemmefra, og moderniserte legemiddelsløyfer som skal bedre pasientsikkerheten.