NAV

Trygdeoppgjøret 2020

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte 2. september regjeringens endringer i trygdesatsene.

Rolf J. Ledal

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte 2. september regjeringens endringer i trygdesatsene.

Skjermdump: VGTV

Folketrygdens grunnbeløp øker med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 fra 1. mai 2020. Til grunn for reguleringen ligger en lønnsvekst på 1,7 prosent, det samme som i lønnsoppgjøret i frontfaget. Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet får en inntektsøkning på 1,50 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 2,01 prosent.

Alderspensjon under utbetaling får en økning i pensjonen på 0,74 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 1,2 prosent.

Minste årlige ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen:

  • Ordinær sats: 231 080 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

  • Ordinær sats for ung ufør: 270 929 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

  • Høy sats: 251 350 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet)

  • Høy sats for ung ufør: 296 392 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet)

NAV har opplyst om at etterbetaling for perioden 1. mai til 30. september kommer til utbetaling sammen med de nye satsene i oktober.

Se trygdeoppgjøret bli lagt frem her:

https://www.vgtv.no/video/204460/trygdeoppgjoeret-2020-blir-lagt-frem