Leder

Generalsekretæren har ordet

Rolf J. Ledal

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Panem et circenses, brød og sirkus, stammer fra Decimus Junius Juvenalis satiriske forfatterskap, i oldtidens Roma. Det var dette som skulle til for holde det romerske folket fornøyd for ca. 1900–2000 år siden.

I dag er det kanskje ikke de samme behov for forlystelse hos folket, i hvert fall ikke i Norge, med gladiatorkamper og kappkjøring med stridsvogner bak firspann, men brød trenger vi fortsatt. Sirkuset harantatt andre former, noe vi har fått bivånet gjennom valgkampens overbudspolitikk og løfter. Etter valget har virkeligheten innhentet de politiske partier igjen, og vi har nå en ny mindretallsregjering som er avhengig av andre partier på Stortinget for å få gjennom det som de har beskrevet i sin regjeringsplattform.

For vår del som pasientforening, så er regjeringsplattformen ikke så veldig oppløftende eller forpliktende i sine formuleringer. Andre har uttrykt langt mer positivitet enn det jeg finner grunn til å gjøre. Det var en grunn til at de rødgrønne mistet flertallet i 2013, og deres frieri til organisasjoner og velgere om ny tillit må som den andre sidens frierier tas med en klype salt.

Selv i overskuddslandet Norge er det mange formål som taper i kampen om oppmerksomhet og prioritering. Vi i Hjernesvulstforeningen er selvsagt opptatt av at våre saker skal få oppmerksomhet og ikke minst bli prioritert. Statsbudsjettet for 2022 er på sedvanlig vis utfordret av oss, og vi har satt mye inn på å få inn øremerking av midler til Norsk Hjernekreftnettverk slik at nødvendig analysekapasitet for persontilpasset medisin kan anskaffes.

Det er i skrivende stund ennå ikke mye nytt som har skjedd etter at WHOs nye klassifikasjon av hjernesvulster har kommet. Revideringen av 2016-versjonen som ga oss noe innsikt i genomspesifikke forhold har medført at det er en del endringer i klassifikasjonene. Gammel kunnskap har måttet vike for ny kunnskap. Tumorbiologien og biomarkører fører med seg ny kunnskap, og legger til rette for nye behandlingsmetoder.

Det er det vi trenger i våre dager, brød og kunnskap. Vi trenger behandlinger som virker, og ikke kostbare forsøk på behandlinger som biologien forteller oss ikke vil ha effekt. Tiden for sirkus er for lengst over, nå trenger vi det som har innflytelse på våre liv og vår helse. Det er ikke Arnardo som legger grunnlaget for å kurere hjernesvulster og annen alvorlig sykdom. Politisk sirkus har vi heller ikke behov for, den nye regjeringen og det nye Stortinget må levere annet enn det som Arnardo kan levere.