Kurs

Pårørendesamling og mestringskurs for menn

Til tross for koronapandemien så må livet gå videre for oss alle. Noen av oss har blitt pasienter og noen har blitt pårørende. For Hjernesvulstforeningen ble det veldig viktig å få gitt et tilbud selv om koronaen satte noen restriksjoner.

Rolf J. Ledal

Geir Aker, kjent som «Fenriken» fra Kompani Lauritzen, holdt et foredrag om tydelighet i kommunikasjon.

Med sterkt fokus på smittevern og samtidig et godt tilbud, ble det gjennomført en kurshelg på Gardermoen i midten av oktober, hvor menn med hjernesvulster deltok på mestringskurs og pårørende hadde en egen samling i nabolokalet. Kreftforeningen har gitt oss økonomisk støtte til denne kurshelgen. Med en solid økonomisk støtte var det mulig å inkludere også deltagere som ikke er medlemmer i Hjernesvulstforeningen.

Mestringskurset ble gjennomført for tredje gang, med stort engasjement i diskusjonene fra deltagerne på kurset. Hele poenget med kurset er å få i gang dialog om temaer og å bli kjent med og lære fra andre i samme situasjon. Her er det ingen som ikke selv har førstehånds erfaring med en okkupant i hodet, og ærlige samtaler om alle temaer preger kurset.

Tilbud til pårørende

Nytt av året var altså at det var et samtidig tilbud til pårørende til deltagerne på mestringskurset og andre. Mange par valgte derfor begge å være med på kurshelgen, og skal vi dømme etter tilbakemeldingene som vi har fått så er dette et format som bør benyttes videre i fremtiden. De pårørende fikk mange gode foredrag og gruppearbeid, og et stort utvalg av temaer var på programmet. Både mestring av livet, juridisk informasjon og kommunikasjon var på programmet.

Sorgmestring og kommunikasjon

Likepersonsansvarlig i Hjernesvulstforeningen, Nina Søndergaard, berørte mange med sin historie om livet med en datter som fikk glioblastom og senere døde. Livet blir ikke alltid som man ønsker. Slik det er med legevitenskapen i 2020, så er det fortsatt mange som må begrave sin barn, foreldre eller ektefeller som får altfor korte liv. Mestring av den sorgen som man får etter en slik påkjenning er enklere når man kan være sammen om å sette ord på det.

Kurshelgen ble avsluttet med et felles foredrag for begge gruppene. Geir Aker, kjent som «Fenriken» fra Kompani Lauritzen, var utfordret til å snakke om tydelighet i kommunikasjon. For både pasienter og pårørende kan det være lurt å være tydelig i sin kommunikasjon. Det har lett for å oppstå misforståelser, spesielt når det er vanskelige tema som skal snakkes om. Kommunikasjon er også aldersavhengig. For oss «fossiler» som har passert 50, så er det ofte en helt annen forståelse av bruken av emojier i meldinger enn blant familiens yngre medlemmer. Geir viste oss noen eksempler på hvor noe enkelt for oss ble komplisert i løpet av få sekunder.

Hva 2021 vil bringe av muligheter til å gjenta suksessen er for tidlig å si. Håpet er at det kan la seg gjøre å ha en slik helg med flere kurs samtidig, gjerne også med et mestringskurs for kvinner med hjernesvulster.