Nytt fra regionene

Nytt fra region Nord-Norge

Onsdag 13. februar ble det avholdt årsmøte i HSF Nord-Norge. Årsmøtet ble avholdt i Tromsø. Det ble et vel gjennomført møte med både nye og gamle medlemmer. Vi fikk mange gode innspill med forslag til aktiviteter og forbedringer for det kommende året. Det var en flott gjeng som deltok og vi avsluttet kvelden med middag og sosialt samvær på Lotus restaurant i Tromsø sentrum.

Alle styremedlemmene tok gjenvalg og vi fikk i tillegg inne et nytt styremedlem fra Alta. Nå er alle fylkene representert i styret og vi ser frem til et nytt og spennende år.

Styremedlemmer for 2019:

Regionlagsleder: Solveig Lomsdal (1 år)

Nestleder: Solveig Strand (2 år, på valg i 2020)

Kasserer: Mariann Aasnes (1 år)

Styremedlem: Torunn Hermansen (2 år, på valg i 2021)

Vara: Eli Solheim (2 år, på valg i 2021)

Vara: Siri Sara Røer (1år)